26 Iunie 19

Vindecarea organelor înţelegerii

  • 25 Mai 19
  • Biserica Ortodoxa, Biserica lui Hristos
  • 0
    Sfântul Isaac pune un diagnostic precis al bolii sufletului şi al organelor sale de înţelegere şi la fel de limpede el oferă şi remediul cu convingere şi tărie. Întrucât patimile sunt o boală a sufletului, acesta poate fi vindecat prin curăţirea de patimi şi de rău. Virtuţile sunt sănătatea sufletului, tot aşa precum patimile sunt boala sa. Virtuţile sunt remediile care în mod progresiv elimină boala din suflet şi din organele de înţelegere. Acesta este un proces lent, necesitând mult efort şi o îndelungă şi mare răbdare. Sufletul este îmbătat de patimi, dar îş i poate redobândi sănătatea dacă va folosi virtuţile drept cale către înţelepciune. Virtuţile sunt, totuşi, întrepătrunse de durere şi necazuri.
    Sfântul Isaac spune că orice virtute este o cruce şi că necazurile şi durerile sunt izvorul virtuţilor. Prin urmare, el susţine cu tărie dragostea faţă de asupriri şi durere, aşa încât, prin intermediul lor, omul să poată fi eliberat de lucrurile acestei lumi şi să dobândească o minte detaşată de tulburările lumii. Fiindcă omul trebuie să se elibereze mai întâi pe sine de lumea materială pentru a se putea naşte întru Domnul. Aşa este iconomia harului; tot astfel este şi iconomia cunoaşterii. Dacă un om se hotărăşte să-şi trateze şi să-şi vindece sufletul, trebuie mai întâi să se supună unei examinări atente a întregii sale fiinţe. Trebuie să înveţe să discearnă binele de rău, lucrurile lui Dumnezeu de cele ale diavolului, fiindcă „discernământul este cea mai mare dintre virtuţi”. Dobândirea virtuţilor este un proces organic şi progresiv: o virtute urmează alteia: „Fiecare virtute este maica celeilalte”. Între virtuţi nu există numai o ordine ontologică, ci şi una cronologică. Prima dintre ele este credinţa.

Extras din: Părintele Iustin Popovici - CREDINŢA ORTODOXĂ ŞI VIAŢA ÎN HRISTOS - Traducere: prof. Paul Bălan
Editura BUNAVESTIRE, Galaţi, 2003
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe