18 Noiembrie 18

Sufletul omenesc - icoana a Prea Sfintei Treimi

  • 27 Iulie 17
  • Biserica Ortodoxa, Biserica lui Hristos
  • 0
    Creat după chipul lui Dumnezeu (Facerea 1, 26), prin minte, cuvânt si inimă (treimea umană), crestinul este chemat să devină asemenea cu Dumnezeu prin sfintenie (Matei 5, 48), care se obtine cu ajutorul Harului lui Dumnezeu, prin practicarea virtutilor crestine [n.red.: treimea minte-cuvântinimă este doar o imagine-icoană ajutătoare si nu una antropologică]. Asemănarea crestinului cu Dumnezeu înfătisează starea de deplină sfintenie, dreptate si moralitate, ce poate fi atinsă prin statornicia în fapte bune, crestine, de către om. Acest lucru depinde de actiunea puterilor spirituale si morale omenesti, iar pe de altă parte de ajutorul Harului Dumnezeiesc.  
    Prin Sfântul Botez, omul cel vechi este înmormântat cu Hristos, pentru ca împreună cu El să învieze (Galateni 3, 27), devenind astfel purtător de Hristos sau Hristofor. În acest fel, crestinul intră, prin Iisus Hristos, în Trupul Său Tainic (Mistic), iar Treimea Dumnezeiască locuieste acum înlăuntrul inimii sale (Ioan 17, 21) si îl îndumnezeieste prin energiile Sale Divine Necreate.  
    Treimea Umană, chip al Sfintei Treimi, trebuie să se adâncească în asemănare, rămânând în legătura dragostei dumnezeiesti pentru că cel ce nu face acestea, îsi sfâsie sufletul treimic, desfăcând mintea de cuvânt si de vointă. Păcatele si diavolii destramă treimea umană, astfel încât:
mintea, în loc să fie smerită si luminată de Duhul Sfânt, devine mândră si plină de întunecimea păcatelor ;
cuvântul vorbit, în loc să fie plin de Duh (de harul si de mireasma Duhului Sfânt), devine plin de duhoarea păcatelor ;
inima, în loc să fie smerită si jertfelnică, pentru mântuirea aproapelui, devine împietrită si plină de iubire de sine. 
    Crestinul are minte, cuvânt si duh, iar mintea nu este fără de cuvânt, nici cuvântul fără duh, si acestea sunt una în alta si în ele însele. Pentru că mintea grăieste prin cuvânt si cuvântul se arată prin duh.  
    Prin aceasta, omul poartă un „chip” al Sfintei Treimi. Harul Dumnezeiesc (Energie Divină Necreată) trebuie să lumineze mintea noastră, să o aducă la puritate, restabilind facultătile ei rationale si intuitive, orientate spre contemplatie si îndumnezeire.   
 

Extras din: Rugăciunea lui Iisus Unirea mintii cu inima si a omului cu Dumnezeu  
- Îndrumator duhovnicesc - Ierod. Cleopa Paraschiv Arhim. Mina Dobzeu      Carte apărută cu binecuvântarea Prea Sfintitului Părinte GALACTION Episcopul Alexandriei si Teleormanului        
Editura Agaton / Colectia „Rugul aprins” Făgăras, 2002
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 4
Vizitatori: 4
Utilizatori: 0