11 Decembrie 17

Acasă » Sfintii Parinti
1 2 3 ... 8 9 »

Pomenirea Sfântului Prooroc Avacum (2 decembrie)

 • 02 Decembrie 17
 • 85
    Sfîntul prooroc Avacum era din seminţia lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părţile Iudeii, şi pentru viaţa sa cea plină de fapte bune a primit de la Dumnezeu darul proorocirii. El a proorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii şi luarea poporului în robie şi a plîns foarte mult văzînd mai înainte nevoile ce aveau să vie asupră-i. Iar cînd a venit Nabucodonosor, împăratul haldeilor cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum a fugit în pămîntul ismailitenilor şi a fost pribeag în pămînt străin. 
    Iar după robia Ierusalimului, înt ... Detalii... »


Pomenirea Sfîntului Prooroc Naum (1 decembrie)

 • 01 Decembrie 17
 • 46
    Sfîntul Prooroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminţia lui Simeon. Acesta, după Sfîntul Prooroc Iona, a proorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă şi cu foc; lucru care s-a şi făcut. Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puţină vreme prin propoveduirea lui Iona, văzînd că nu s-a împlinit asupra lor proorocirea acestuia, iarăşi s-au întors la faptele lor cele rele dintîi şi iarăşi au pornit spre mînie îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Deci i-au ajuns pe ei această pierdere în chipul următor: era lîngă Ninive un ie ... Detalii... »


Strălucitul stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Vasile cel Mare (†379) răspunde ameninţărilor voievodului Modest

 • 19 Noiembrie 17
 • 58
    „Averile mele voieşti să le iei? Pe tine nu te vei îmbogăţi, iar pe mine nu mă vei sărăci. Socotesc că aceste haine vechi ale mele şi aceste puţine cărţi, în care stă toată bogăţia mea, nu-ţi trebuiesc; de izgonire nu mă tem, că al meu este tot pământul, mai bine-zis, al lui Dumnezeu; de chinuri nu mă îngrijorez, căci mă vor duce la doritul sfârşit, şi cu aceasta îmi faci bine, trimiţându-mă mai curând la Dumnezeu, către Care de mult mă grăbesc”. Modest se miră: „Nimeni până acum n-a vorbit cu mine atât de îndrăzneţ!” Sfântul Ierarh răspunde: „Asta p ... Detalii... »


Şapte ani şi jumătate l-au mâncat viermii de viu pe Iov! A răbdat; un schelet în gunoi mâncat de toate jivinele

 • 18 Noiembrie 17
 • 826
    Şi a venit diavolul la Iov. Şi prima dată, când a ajuns asupra gospodăriei lui Iov, a pogorât foc din cer. Dar ce? Satana-i în cer? Nu l-a dat Arhanghelul Mihail jos din cer? N-a fost lupta cu Arhanghelul Mihail, cum vedem la Apocalipsă? Şi loc nu s-a mai aflat pentru ei în cer. Dar de ce spune Scriptura cer? Aerul se numeşte cer. Tăriile aerului se numesc „cer” în Sfânta Scriptură. Că auzi ce zice Scriptura: Lăudaţi pe Domnul păsările cerului. Nu cumva ele trăiesc în cer, fiindcă le spune păsările cerului? Nu. Trăiesc în aer. Deci să înţelegeţi, după Dogmatica Sfântu ... Detalii... »


Viaţa celui între sfinţi Părintele nostru Grigorie, Episcopul Neocezareei, făcătorul de minuni (17 noiembrie)

 • 16 Noiembrie 17
 • 49
    Sfîntul Grigorie s-a născut în slăvita şi marea cetate a Neocezareei din părinţi necredincioşi. Apoi, din copilărie rămînînd orfan, a fost dat la învăţături elineşti, unde, învăţînd, a început să priceapă înţelepciunea cea desăvîrşită, care este cunoştinţa adevăratului Dumnezeu; căci din făpturi cunoştea pe Făcătorul şi se sîrguia a-I bineplăcea Lui cu viaţă înţeleaptă. 
    Auzind învăţătura Sfintei Evanghelii, îndată s-a făcut următor al ei. Apoi, luînd botezul, vieţuia întru desăvîrşirea Evangheliei, adică întru curăţenie şi neagoniseală, lepădînd toate de ... Detalii... »


Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol şi Evanghelist Matei (16 noiembrie)

 • 15 Noiembrie 17
 • 67
    Fiul lui Dumnezeu, Unul fără de păcat, Care a venit pe pămînt cu asemănare omenească să mîntuiască pe oamenii cei păcătoşi, trecînd prin Capernaum, a văzut un om şezînd la vamă care se chema Matei şi a zis către dînsul: Vino după Mine! Vameşul, auzind aceasta nu numai cu urechile trupeşti ci şi cu cele sufleteşti, îndată s-a sculat de la vamă şi, lăsînd toate, a urmat pe Hristos; apoi Domnul a intrat în casa lui, iar Matei i-a făcut ospăţ. Acolo s-au adunat la Matei vecinii lui, prietenii lui şi mulţi cunoscuţi, vameşi şi păcătoşi şi au şezut împreună cu Hristos şi cu ucenicii Lu ... Detalii... »


Sfîntul Grigorie Palama (14 noiembrie)

 • 13 Noiembrie 17
 • 66
    Sfîntul Grigorie Arhiepiscopul Tesalonicului, numit şi Palama, s-a născut în Constantinopol. A rămas orfan de tată încă de mic, dar sub îngrijirea mamei sale şi-a săvîrşit studiile şi a fost de mare folos mamei şi fraţilor săi, pe care-i ţinea din ostenelile sale. 
    Văzînd deşertăciunea lumii acesteia, ia venit în gînd să se facă călugăr, îndemnînd şi pe mama şi fraţii săi la aceasta. 
    Primind cu bucurie propunerea, mama sa a luat schima într-o mînăstire de maici, iar el şi cu fraţii săi s-a dus în Muntele Athos, unde punîndu-se în ... Detalii... »


Ce spun canoanele bisericești despre oprirea pomenirii episcopului?

 • 09 Noiembrie 17
 • 154
    Cele spuse anterior despre legătura dintre episcop și Biserică și despre pomenirea liturgică a episcopului este confirmat și de întreaga Tradiție canonică. Unul din cele mai vechi canoane pe acest subiect este Canonul 31 Apostolic: „Dacă vreun presbiter, disprețuind pe episcopul său, ține deosebi adunare şi ridică alt altar, neştiind nici o vină asupra episcopului său în privința dreptei credințe şi dreptății, să se caterisească ca iubitor de stăpânire, căci este tiran. Asemenea şi ceilalți clerici şi câți se vor uni cu dânsul. Iar laicii să se afurisească (oprire de la Sfâ ... Detalii... »


CEI RÂNDUIŢI NECANONIC NU SUNT EPISCOPI

 • 28 Octombrie 17
 • 64
    Ce lucru îngrozitor am suferit noi, decât poate că este dureros că nu am suferit nimic şi că nu ne-am socotit a fi vrednici de patimile lui Hristos? (F. Ap. 5, 41). Dacă sunteţi îndureraţi că voi sub cerni liber vă închinaţi Creatorului cerului şi al pământului, din cauză că locaşul de rugăciuni a fost cuprins de primejdie, gândiţi-vă că cei unsprezece ucenici erau închişi într-o cameră, iar cei ce au răstignit pe Hristos săvârşeau serviciul divinic iudaic în templul celebru. Dar poate că şi Iuda, cel ce a preferat moartea prin spânzurare vieţii ruşinoase, s-a arătat mai ales dec ... Detalii... »


Canonul 15 de la sinodul i-ii de la Constantinopol (861) poate oferi o legitimare canonică a schismei în anumite condiții?

 • 18 Octombrie 17
 • 180
    În ultima perioadă, unii clerici și mireni, care au întrerupt pomenirea episcopilor lor, după încheierea Sfântului și Marelui Sinod din Creta, au invocat Canonul 15 al Sinodului I-II de la Constantinopol desfășurat în anii 859 și 861. Dar ce afirmă, mai precis, acest canon?
    „Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, şi episcopi, şi mitropoliți, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun presbiter, sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh, şi nu ar pomeni numele acest ... Detalii... »


Cum este privit de sfinții părinți ai bisericii zelul lipsit de discernământ?

 • 15 Octombrie 17
 • 116
    În realitate, multe erezii și schisme cu care s-a confruntat Biserica de-a lungul veacurilor, cum ar fi nestorianismul, monofizitismul sau altele, ajungându-se până la diferite schisme din secolul al XX-lea, au fost produse de persoane evlavioase, cu atitudine zelotistă, de apărare a credinței. Din nefericire, evlavia sau râvna acestora, dacă nu este și rod al pocăinței personale, al smereniei și al curățirii de patimi, tulbură pacea Bisericii. De fapt, despre ce fel de apărare a credinței Bisericii mai poate fi vorba, când se încurajează dezbinarea, schisma și separarea de ... Detalii... »


Vinul si mancarea in exces

 • 08 Octombrie 17
 • 99
    A zis avva Antonie: socotesc ca trupul are miscare fireasca amestecata cu el, dar nu lucreaza de nu va voi sufletul, ci numai insemneaza in trup nepatimasa miscare. Este inca si alta miscare ce sta intru a hrani si a ingrasa trupul cu mancari si cu bauturi, din care fierbinteala sangelui zadaraste trupul spre lucrare. Pentru aceasta si zice Apostolul: nu va imbatati cu vin intru care este curvia.(2) Si iarasi Domnul in Evanghelie, poruncindu-le ucenicilor, zicea: luati aminte sa nu se ingreuieze inimile voastre cu satiul mancarii si cu betia. (3) Este inca si alta miscare la cei ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0