23 Iunie 18

Acasă » Sfintii Parinti
1 2 3 ... 8 9 »

Învăţătura unită cu teologia despre lucrările iubirii sau despre lumina Sfântului Duh

 • 14 Februarie 18
 • 148
    Cine va putea, Stăpâne, să vorbească despre Tine?
    Cei ce nu Te cunosc, greşesc, neştiind nimic, iar cei ce Te cunosc prin credinţă sunt stăpâniţi de multă frică şi-şi ies din ei de teamă şi nu ştiu ce să spună, căci eşti mai presus de minte.
    Toate ale Tale sunt neînţelese, necuprinse, sunt toate lucrurile Tale şi slava Ta şi cunoştinţa Ta.
    Că exişti, cun ... Detalii... »


Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului (27 ianuarie)

 • 27 Ianuarie 18
 • 116
(Traducere din greceşte)

    Iarăşi praznic strălucit şi pricinuitor de bucurie, iarăşi sărbătoare mult luminoasă a cuprins Biserica noastră, care pierde iarna mîhnirii şi gerul păcatului; iarăşi prăznuim pomenirea dascălului şi a părintelui celui cu gura de aur, a cărui vestire, ca şi a fericiţilor apostoli, a străbătut cu adevărat toate marginile lumii, şi a umplut toate cetăţile; ba chiar toate ţările s-au ... Detalii... »


Sfîntul Ierarh Betranion, Episcop al Tomisului - Dobrogea (sec. IV) (25 ianuarie)

 • 24 Ianuarie 18
 • 117
    Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadocian. El a ocupat scaunul Episcopiei Tomisului, Constanţa de azi, prin anul 360, dovedindu-se un devotat păstor al turmei lui Hristos şi aprig apărător al credinţei ortodoxe niceene. Ducea o viaţă ascetică de sfinţenie şi se împotrivea cu dîrzenie să nu pătrundă arianismul în hotarele eparhiei sale, care se întindea între Dunăre şi Marea Neagră.
    Despr ... Detalii... »


Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii

 • 24 Ianuarie 18
 • 140
    Mult şi tare se împotriveşte diavolul, din toate părţile năpustindu-se asupra mântuirii noastre. Trebuie, dar, să fim treji şi cu priveghere şi să înălţăm ziduri în toate părţile în faţa asaltului său. Căci dacă va prinde un prilej cât de mic318, o dată aflat, îşi va pregăti şi restul intrării şi îşi va introduce câte puţin [în cetatea noastră] întreaga sa putere. Dacă ne pasă într-adevăr de mântuire ... Detalii... »


Nu e sărac acela care nu are nimic, ci acela care doreşte multe

 • 14 Ianuarie 18
 • 146
    Bogăţia nu stă în faptul să ai bogăţie, ci în faptul să nu te îngrijeşti de căutarea ei. Nu e sărac acela care nu are nimic, ci acela care doreşte multe; tot astfel nu e bogat acela care are multe, ci acela care nu cere nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur


Cea mai mare virtute este dreapta-socotință

 • 14 Ianuarie 18
 • 162
    Spunea Sfântul Isaac Sirul: „Cea mai mare virtute este dreapta-socotință”, conglăsuind cu toți Părinții Bisericii. Şi în zilele noastre, adevărat „veac al confuziei”, cu atât mai mult se vădește însemnătatea discernământului – adevărat dar de la Dumnezeu, ce se dă mai cu seamă celor ce caută după Adevăr „din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată puterea”. Dumnezeul c ... Detalii... »


Viaţa celui între sfinţi Părintelui nostru Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni (12 decembrie)

 • 12 Decembrie 17
 • 206
    Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născîndu-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescînd, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi sa făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmînd lui David în blîndeţe, lui Iacob în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini. Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu osî ... Detalii... »


Pomenirea Sfântului Prooroc Avacum (2 decembrie)

 • 02 Decembrie 17
 • 209
    Sfîntul prooroc Avacum era din seminţia lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părţile Iudeii, şi pentru viaţa sa cea plină de fapte bune a primit de la Dumnezeu darul proorocirii. El a proorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii şi luarea poporului în robie şi a plîns foarte mult văzînd mai înainte nevoile ce aveau să vie asupră-i. Iar cînd a venit Nabucodonosor, împăratul haldeilor cu puterea sa asupra Ierusalim ... Detalii... »


Pomenirea Sfîntului Prooroc Naum (1 decembrie)

 • 01 Decembrie 17
 • 158
    Sfîntul Prooroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminţia lui Simeon. Acesta, după Sfîntul Prooroc Iona, a proorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă şi cu foc; lucru care s-a şi făcut. Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puţină vreme prin propoveduirea lui Iona, văzînd că nu s-a împlinit asupra lor proorocirea acestuia, iarăşi s-au întors la faptele lor cele rele di ... Detalii... »


Strălucitul stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Vasile cel Mare (†379) răspunde ameninţărilor voievodului Modest

 • 19 Noiembrie 17
 • 159
    „Averile mele voieşti să le iei? Pe tine nu te vei îmbogăţi, iar pe mine nu mă vei sărăci. Socotesc că aceste haine vechi ale mele şi aceste puţine cărţi, în care stă toată bogăţia mea, nu-ţi trebuiesc; de izgonire nu mă tem, că al meu este tot pământul, mai bine-zis, al lui Dumnezeu; de chinuri nu mă îngrijorez, căci mă vor duce la doritul sfârşit, şi cu aceasta îmi faci bine, trimiţându-mă mai curând la Dumnezeu, către Care ... Detalii... »


Şapte ani şi jumătate l-au mâncat viermii de viu pe Iov! A răbdat; un schelet în gunoi mâncat de toate jivinele

 • 18 Noiembrie 17
 • 958
    Şi a venit diavolul la Iov. Şi prima dată, când a ajuns asupra gospodăriei lui Iov, a pogorât foc din cer. Dar ce? Satana-i în cer? Nu l-a dat Arhanghelul Mihail jos din cer? N-a fost lupta cu Arhanghelul Mihail, cum vedem la Apocalipsă? Şi loc nu s-a mai aflat pentru ei în cer. Dar de ce spune Scriptura cer? Aerul se numeşte cer. Tăriile aerului se numesc „cer” în Sfânta Scriptură. Că auzi ce zice Scriptura: Lăudaţi pe ... Detalii... »


Viaţa celui între sfinţi Părintele nostru Grigorie, Episcopul Neocezareei, făcătorul de minuni (17 noiembrie)

 • 16 Noiembrie 17
 • 155
    Sfîntul Grigorie s-a născut în slăvita şi marea cetate a Neocezareei din părinţi necredincioşi. Apoi, din copilărie rămînînd orfan, a fost dat la învăţături elineşti, unde, învăţînd, a început să priceapă înţelepciunea cea desăvîrşită, care este cunoştinţa adevăratului Dumnezeu; căci din făpturi cunoştea pe Făcătorul şi se sîrguia a-I bineplăcea Lui cu viaţă înţeleaptă. 
    Auzind învăţătura Sfintei Evanghelii, ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0