19 August 19

Acasă » Sfinti crestini
« 1 2 ... 8 9 10 11 »

Minunea Sfantului Simeon, cu un preot

 • 03 Aprilie 17
 • 666
    Un preot oarecare, şezând într-o zi în faŃa bisericii, iată, un duh necurat a venit la dânsul în chip de nor întunecat şi înnegrit şi s-a pus ca un acoperământ pe capul lui şi l-a lipsit de lumină şi mintea lui i s-a luat şi i s-au slăbit lui toate oasele şi nu putea să grăiască; şi, intrând unii, l-au aflat pe el ca pe un mort. Şi a petrecut în boala aceea nouă ani, neputând a se întoarce pe sine pe altă parte, dacă nu-l întor ... Detalii... »


PROSLAVIREA SFINTILOR BINEPLACUTI LUI DUMNEZEU

 • 26 Martie 17
 • 586
    Sfinţenia nu înseamnă doar o viaţă dreaptă în ochii lui Dumnezeu, pentru care drepţii se învrednicesc de desfătarea fericirii în împărăţia lui Dumnezeu, ci este o asemenea stare a trăirii dreptăţii lui Dumnezeu în care omul se preaumple atât de mult de har, încât acesta se revarsă din el şi asupra celor cu care intră în contact. Mare este fericirea acestor oameni, născută din vederea cu ochii lor a slavei lui Dumnezeu. Plini fi ... Detalii... »


Viata Cuviosului Alexie, omul lui Dumnezeu (17 martie)

 • 17 Martie 17
 • 639
    Pe vremea dreptcredincioşilor împăraţi Arcadie (395-408) şi Onorie (395-423) a fost în Roma cea veche un bărbat dreptcredincios, anume Eufimian, mai mare între boieri şi foarte bogat. El avea trei mii de slugi, care purtau haine de mătase şi brîie de aur. Dar nu avea fii, fiindcă femeia lui era neroditoare. Şi era bun acel om, păzind poruncile lui Dumnezeu cu dinadinsul, postea în toate zilele pînă la al nouălea ceas şi punea t ... Detalii... »


Pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Timotei cel din Simvoli, vietuitor in pustie (21 februarie)

 • 20 Februarie 17
 • 398
    Lîngă muntele Olimpului era un loc pustiu, ce se numea Simvoli, şi o mănăstire într-însul. În acea mănăstire era arhimandrit cuviosul Teoctist, un bărbat îmbunătăţit, de care şi cuviosul Platon mărturisitorul se povăţuia spre viaţa monahicească. La acest fericit arhimandrit Teoctist se afla unul din ucenici, adică acest cuvios Timotei, care din tinereţe a primit viaţa monahicească şi se nevoia în post, în înfrînare şi în rugăci ... Detalii... »


Care sunt aceste daruri si puteri deosebite cu care Dumnezeu a inzestrat pe sfintii Sai?

 • 04 Decembrie 16
 • 761
    Mai întai de toate sunt puterile date lor de a face Minuni, după cum scrie: Minunat este Dumnezeu întru sfintii Lui, Dumnezeul lui Israel (Ps. 67, 36) si iarăsi: Sfintii care sunt pe pamantul Lui, minunata a facut Domnul toată voia întru ei (Ps. 15, 3). Oare nu prin mana proorocului Său, Moise, a bătut Dumnezeu Egiptul (les. 7, 10-12), a prefacut apa în sange (7, 20-21)'. a adus broaste (8, 6), tăuni (8, 24), ciuma vitelor ... Detalii... »


Cuviosul Avramie al Rostovului, Noul facator de minuni

 • 29 Octombrie 16
 • 557
    Cuviosul părintele nostru Avramie (29 octombrie) în tinereţile sale, lăsând pe părinţii săi, împreună cu toată tulburarea lumească, şi-a luat crucea şi a urmat lui Hristos, pe Care L-a iubit cu osârdie şi, făcându-se monah, s-a făcut curat lăcaş al Duhului Sfânt, pentru că, robindu-şi trupul său Duhului şi cu multe osteneli chinuindu-l, stăpânea patimile şi viaţa lui se asemăna cu viaţa îngerilor celor fără de trup. Pentru acea ... Detalii... »


Pomenirea Sfantului si fericitului Iacob de la Borovitchi (23 octombrie)

 • 24 Octombrie 16
 • 512
    Patria cea de jos a fericitului Iacob şi naşterea sa, unde şi din cine s-a născut, nu se ştie de noi, tăinuindu-se prin dumnezeiască voire; pentru aceea, ca să ştim cu încredinţare că sfinţii lui Dumnezeu nu caută patria cea de jos, ci pe cea de sus, nu cu seminţia neamului pămîntesc se laudă, ci se sîrguiesc a fi într-o ceată cu locuitorii cei cereşti, se laudă nu cu tatăl cel trupesc, ci cu cel duhovnicesc, cu Bunul Dumnezeu Care ... Detalii... »


Moartea mucenicului si rasunetul ei in spiritele contemporanilor

 • 16 Octombrie 16
 • 530
    La 18 februarie 1952, ochii albaştri ai Sfântului închisorilor au privit alt tărâm, sufletul lui pregătindu-se să se închine Dumnezeului răstignit Care îi călăuzise viaţa pământească . Nicolae Itul, pe pieptul căruia şi-a dat ultima suflare, i-a pregătit din timp lumânarea şi cămaşa albă, aşa cum îi ceruse el de mai înainte. A mulţumit medicilor care l-au îngrijit, apoi şi-a luat rămas bun de la cei care au venit la patul lui. ... Detalii... »


Viata si minunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iasi (14 octombrie)

 • 13 Octombrie 16
 • 536
    Această cu adevărat mare şi vestită între femei, Cuvioasa şi pururea pomenita Parascheva s-a născut într-un sat al Traciei, numit şi din vechime şi acum Epivata. Părinţii fericitei erau de neam bun şi măriţi, înavuţiţi cu multe averi; mai mult însă îi mărea şi îi îmbogăţea dreapta credinţă în Dumnezeu şi vrednicia de a se numi creştini. Aceştia dar, aducînd la lumină pe Cuvioasa, întîi au renăscut-o prin scăldătoarea cea dumnez ... Detalii... »


Viata Cuvioasei Maicii noastre Pelaghia, care mai inainte a fost desfranata (8 octombrie)

 • 08 Octombrie 16
 • 490
    Mare mulţumire sîntem datori a da întodeauna Domnului nostru, că nu voieşte moartea păcătoşilor, ci aşteaptă cu îndelungă răbdare întoarcerea lor spre viaţă, pentru că minunat lucru s-a făcut în zilele noastre, de care eu, păcătosul Iacov, vă scriu vouă, sfinţilor fraţi, ca ascultînd şi citind acestea, să aveţi parte de mult folos.
    Prea Sfinţitul Arhiepiscop al cetăţii Antiohia, pentru oarecare trebuinţe bis ... Detalii... »


Minuni petrecute in inchisori

 • 28 Septembrie 16
 • 780
    Minunea este un fapt ieşit din comun, care nu poate fi explicat de raţiunea omenească şi care poate fi înţeles numai prin credinţă. Minunea demonstrează intervenţia divinităţii în existenţa terestră. Pentru un om credincios minunile sunt la tot pasul. Zilnic, omul credincios poate constata influenţa divinităţii în viaţa sa şi a semenilor. Din cauza raţionalismului şi interpretării greşite a descoperirilor ştiinţifice, omul se c ... Detalii... »


O marturie a Sfantului Calinic de la Cernica (1787-1868)

 • 23 Septembrie 16
 • 592
    Despre anul 1992 s-a scris si se scrie mereu, pentru ca precum se stie, in acest an va avea loc unificarea celor 12 tari din Piata Comuna intr-o unitate economica si politica cu mari posibilitati sociale pentru tarile respective. Va fi, se zice, un inceput de era noua, aducatoare de belsug, cu ecouri economice si politice in toata lumea. 

    Lumea crestina insa, care stie ca bunastarea materiala nu ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe