22 Iulie 19

Acasă » Sfinti crestini
1 2 3 ... 10 11 »

28 iunie: Cuviosul Pavel doctorul

 • 27 Iunie 19
 • 78
    Cuviosul Pavel era de neam din cetatea Corintului, născut din părinţi creştini şi crescut în bună credinţă. El din tinereţe iubind pe Dumnezeu, a intrat într-o mănăstire şi s-a făcut monah. Deci, ostenindu-se mult în pustniceştile nevoinţe, s-a făcut bărbat iscusit. Pentru aceasta, diavolul desfrînării se lupta cu dînsul. Deci, într-o noapte Cuviosul Pavel stînd la rugăciune, s-a arătat diavolul înaintea lui şi i-a zis: "D ... Detalii... »


27 iunie: Viaţa Cuviosului Samson, primitorul de străini

 • 26 Iunie 19
 • 62
    Samson cel Mare, despre care străbătuse vestea pretutindeni, a fost din cetatea Romei. El s-a născut din părinţi cinstiţi şi bogaţi, de neam mare, care se trăgeau din sînge împărătesc. El, ştiind bine învăţătura din afară, se deprinsese şi la meşteşugul doctoricesc, nu de nevoie, nici pentru îmbogăţirea sa, pentru că avea destulă bogăţie ci, pe de o parte, ca să nu petreacă în deşertăciune, iar pe de alta, ca din meşteşugul său ... Detalii... »


25 Iunie: Viaţa Cuviosului Dionisie, ctitorul Mănăstirii Ioan Botezătorul din Muntele Atonului

 • 25 Iunie 19
 • 33
(Traducere din limba greacă)  
   
    Dionisie, acest minunat părinte, era din hotarele Castoriei, dintr-un sat ce se chema Horison. Părinţii lui erau lucrători de pămînt, nici bogaţi, nici săraci, dar vieţuiau în îndestulare, ca unii ce erau binecredincioşi şi îmbunătăţiţi. Deci, Dionisie, născîndu-se din nişte părinţi ca aceştia, a învăţat puţină carte. Dar fiindcă era din fire pr ... Detalii... »


SFÂNTUL IERARH LEVCHIE MĂRTURISITORUL (20 iunie)

 • 20 Iunie 19
 • 40
    Pe vremea închinătorilor la idoli, când păgânii împăraţi ai Romei stăpâneau atât Răsăritul, cât şi Apusul, era în Alexandria un bărbat cinstit cu numele Evdichie. Acela era simplu la înţelegerea învăţăturii celei dinafară, dar preaînţelept la duhovniceasca deprindere. Căci era împodobit cu faptele bune şi întru curăţie deplină îşi petrecea viaţa, fiind plin de frica lui Dumnezeu, de dragoste şi de milostivire spre săraci. Şi fă ... Detalii... »


16 IUNIE: Sfântul Tihon, Episcopul Amatundei, făcătorul de minuni

 • 16 Iunie 19
 • 46
    Sfântul Tihon se trăgea din oraşul Amatunda, cetate în insula Cipru, din părinţi binecredincioşi şi iubitori de Hristos, de la care a învăţat din tinereţe a cunoaşte pe Hristos Dumnezeu şi Sfintele Scripturi. El s-a numărat în clerul Bisericii şi s-a rânduit ca să citească poporului durnnezeieştile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăţia vieţii lui, a fost hirotonisit diacon de Sfântul Memnon, episcop al aceleiaşi cetăţi Atna ... Detalii... »


15 IUNIE: FERICITUL AUGUSTIN, EPISCOPUL HIPONIEI

 • 15 Iunie 19
 • 68
    Fericitul Augustin s-a născut la l3 noiembrie 354, în Tagaste, orăşel din provincia africană Numidia. Tatăl său nu era creştin şi s-a botezat numai pe patul de moarte, dar în schimb, mama sa, Monica, era o fierbinte credincioasă. Augustin a învăţat mai întâi în Tagaste, apoi în Madaura şi Cartagina. Fiind foarte înzestrat, a deschis o şcoală de retorică la Cartagina, ca după aceea să meargă la Roma şi Milano.   & ... Detalii... »


15 IUNIE: SFÂNTUL PROOROC AMOS

 • 15 Iunie 19
 • 68
    Sfântul Prooroc Amos s-a născut în cetatea Tecui, care era aşezată în pământul Iudeei, nu departe de Betleem. El era de neam prost şi sărac, petrecându-şi zilele la păstoria turmelor de dobitoace. Iar Domnul, Care nu priveşte spre cei bogaţi şi slăviţi, ci spre cei smeriţi şi săraci, l-a chemat pe el de la turmele oilor la proorocie, ca şi pe Moise şi pe David, şi i-a poruncit să meargă din pământul Iudeei în pământul lui Israe ... Detalii... »


14 IUNIE: SFÂNTUL PROOROC ELISEI

 • 13 Iunie 19
 • 121
    Sfântul Prooroc Elisei era de neam din cetatea Avelmeula şi fiul lui Safat, care se trăgea din seminţia lui Ruvim. El de la naştere s-a arătat mare făcător de minuni; pentru că o junincă de aur din Silom, căreia israelitenii, care se întorseseră spre închinarea de idoli, îi aduceau jertfele lor şi i se închinau ca unui Dumnezeu; acea junincă fiind fără de suflet, în ceasul naşterii lui Elisei a mugit aşa de tare, încât s-a auzi ... Detalii... »


6 IUNIE: CUVIOSUL ILARION CEL NOU, EGUMENUL MĂNĂSTIRII DALMAT

 • 06 Iunie 19
 • 55
    Fericitul Ilarion a fost fiul lui Petre Capadocianul, cel care da pâine la masa împarateasca, iar maica lui era Teodosia; si amândoi parintii lui erau evlaviosi. Si fiind ei iubitori de Dumnezeu, l-au învatat bine Sfânta Scriptura din tinerete. Apoi, când era de douazeci de ani, a lasat - dupa cum zice Evanghelia - pe tata si pe mama, si casa, si bogatie, si s-a facut monah în manastirea lui Isihie, care era aproape de Vizantia ... Detalii... »


Zece tineri și copii care au devenit Sfinți

 • 01 Iunie 19
 • 73
    Acesti Sfinti au aratat o atat de mare credinta in Dumnezeu prin fapta lor eroica, plina de iubire si devotament pentru binele celor din jur, incat au ajuns sa fie martiri pentru Hristos, astfel castigand cununa muceniciei pentru care nu oricine este vrednic.

Va invit sa cititi vietile acestor ingeri in trup:

... Detalii... »


30 mai: Viaţa Cuviosului Isachie Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Dalmaţia

 • 30 Mai 19
 • 65
    După aflarea cinstitei şi de viaţă făcătoare Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos şi după împărăţia marelui Constantin, a pătruns în Biserica lui Hristos tulburarea şi eresul lui Arie. Adică, balaurul cel mult pestriţ, vrăjmaşul cel cu multe capete şi cel de-a pururea al neamului creştinesc, dar mai ales urîtor al lui Hristos, Mîntuitorul nostru şi vrăjmaş al sfintei credinţe.
    Tulburarea şi eresul acel ... Detalii... »


21 mai: Viaţa Sfântului Marelui Împărat şi întocmai cu Apostolii Constantin şi a maicii lui, Elena

 • 20 Mai 19
 • 103
    Împăratul Britaniei, Consta, care se numea Flor, era nepotul lui Claudie, împăratul cel mai dinainte, care se născuse din fiica lui. Deci, Consta şi Elena au fost părinţii marelui Constantin. Consta a avut şi alţi copii cu altă femeie, cu numele Teodora, care a fost fiică a împăratului Maximian Erculie. Aceasta a născut lui Consta pe Constantie, tatăl lui Galie şi al lui Iulian; pe Dalmatie, pe Navalian şi o fiică, Constantia, ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
Citate Ortodoxe