22 Octombrie 18

Sfântul Ioan Gură de Aur acelaşi cu îngerii

  • 04 Septembrie 17
  • Minuni ale Sfintilor cu puterea lui Dumnezeu
  • 0
    Sfântul Ioan Gură de Aur* (sec. IV), înainte de a începe lucrarea sa pastorală, a vieţuit într-o mănăstire săracă în Antiohia şi mai târziu în pustiu. Din cauza ascezei mari şi întâmplărilor rele s-a îmbolnăvit, având dureri mari la rinichi.  
    Însuşi iubitorul de linişte şi rugăciune, a preferat viaţa monahală, Dumnezeu însă plănuind să-l numească al doilea apostol Pavel. Într-o noapte i se arată îngerul Domnului patriarhului Antiohiei, Flavian, la ceasul când acesta se ruga, şi-i zice:  
- Du-te la mănăstirea în care se găseşte Ioan, ia-l şi adu-l la biserica patriarhiei tale. Să-l hirotoneşti preot, pentru că este vas ales al Sfântului Duh, la fel ca Apostolul Pavel, şi urmează să lumineze toată lumea.  
    În aceeaşi noapte s-a arătat din nou îngerul şi la Ioan, pe când se ruga.  
 

- Mâine, îi zice, va veni patriarhul Flavian şi-ţi va cere să te ia cu el. Să-l urmezi imediat pentru că este vrerea lui Dumnezeu să primeşti preoţia.  
- Iartă-mă, a răspuns acela, dar nu sunt vrednic pentru asemenea lucrare. Acest lucru trece peste puterile mele.  
- Cine îndrăzneşte să nu asculte porunca lui Dumnezeu?  
Aşa a zis îngerul şi s-a făcut nevăzut.  
    Ioan a urmat dorinţa Domnului. La ceasul hirotoniei lui toţi preoţii şi evlavioşii creştini au văzut minune de slavă: un porumbel alb a coborât stând pe capul lui.  
    Când sfântul a devenit, mai târziu, patriarh al Constantinopolului, având un caracter de neclintit, a apărat dreptatea şi dreapta credinţă. 

_____________________ 
*. Prăznuit la 13 noiembrie şi 30 ianuarie. 

    O văduvă în Alexandria, nedreptăţită de către consilierul locului, s-a dus la Constantinopol şi a cerut ajutorul împărătesei. Din nefericire însă, în loc să i facă dreptate, a plecat şi de acolo nedreptăţită, aşadar ajungând la patriarhul Ioan. Acela a chemat pe consilier care se găsea în zilele acelea în Constantinopol şi l-a îndemnat să îndrepte nedreptatea pe care o făcuse. Consilierul a fost de neînvins. Atunci Sfântul Ioan, folosind drepturile patriarhale care i se atribuiseră de către împăraţi, condamnă şi închide pe consilier în închisoarea patriarhiei, până va reda cele datorate.  
    Împărăteasa a auzit şi a cerut imediat eliberarea acestuia.  
- Dacă vrei să-l eliberez, a anunţat-o sfântul, dă-i văduvei cei 500 de galbeni care i le-a luat acesta, pe nedrept.  
    Împărăteasa s-a mâniat îngrozitor. A trimis imediat două sute de soldaţi ca să spargă poarta închisorii şi să-l elibereze pe consilier. Abia se apropiaseră soldaţii că, iată, au văzut o vedenie înfricoşătoare: îngerul Domnului stătea măiestru, ca un fulger şi cu lancea lui cu două vârfuri i-a alungat pe toţi!  
După lucrarea şi viaţa mult încercată, asemenea aurului, a încetat drumul vieţii lui pământeşti şi ajunge în corturile cereşti.  
    Atunci episcopul Adelfios, care a avut multă grijă de cuvios, s-a rugat fierbinte la Dumnezeu:  
- Arată-mi, Doamne, slava de care s-a învrednicit în cer dumnezeiescul Gură de Aur.  
    Pe când se ruga, a căzut în extaz. Vede atunci un bărbat luminos că-i arată pe toţi dascălii, ierarhii, cuvioşii şi drepţii “însemnaţi” în cer. Adelfios i-a văzut cu bucurie.  
    S-a mâhnit că nu a văzut şi pe Ioan printre ei. Atunci un bărbat preafrumos şi luminos i-a zis:  
- Ceri pe Ioan cel de Aur, gura lui Dumnezeu? Acel mare om? Nu poţi să-l vezi deoarece se găseşte lângă tronul Stăpânului Hristos.  
    Aceeaşi vedenie a avut-o şi cuviosul Marcu, ascetul, auzind aceleaşi cuvinte despre Sfântul Ioan Gură de Aur. 

Extras din: Minuni ale Sfinţilor Îngeri  
Tipărit cu binecuvântarea Prea Sfinţitului GALACTION Episcopul Alexandriei şi Teleormanului  
Traducere din limba greacă: Ion Andrei Ţârlescu
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0