21 Aprilie 18

Sfanta Scriptura (Biblia) despre pacatul LGBT si homofobie

  • 03 Ianuarie 18
  • LGBT
  • 0
    Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 6 /  9 Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii / 18 Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său.

    Iezechiel | Capitolul 16 /  49 Iată care au fost fărădelegile Sodomei, sora ta, şi ale fiicelor ei: mândria, îmbuibarea şi trândăvia; iar mâinile săracului şi ale celui nevoiaş nu le-au sprijinit.

    Sfanta Scriptura dezaproba homofobia, iata ce scrie in Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru | Capitolul 2 /  17 Daţi tuturor cinste, iubiţi frăţia, temeţi-vă de Dumnezeu, cinstiţi pe împărat.  
    Sfânta Evanghelie după Matei | Capitolul 22 /  37 El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. / 38 Aceasta este marea şi întâia poruncă. / 39 Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. / 40 În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.

    Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 3 /  5 Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli

    Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov | Capitolul 1 /  14 Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. / 15 Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte.

    Leviticul - cartea a treia a lui Moise | Capitolul 18 /  22 Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu femeie; aceasta este spurcăciune. / 23 Cu nici un dobitoc să nu te culci, ca să-ţi verşi sămânţa şi să te spurci cu el; nici femeia să nu stea la dobitoc, ca să se spurce cu el; aceasta e urâciune.

    Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 1 /  26 Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; / 27 Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.

    "Atenție pentru eventualii detractori ai creștinismului sau răstălmăcitori de profesie gen ASUR, Accept ori alți corifei ai perversiunilor sexuale: Sfântul Apostol Pavel nu îndeamnă la violență față de homosexuali ori lesbiene, ci spune doar că practicanții inversiunii sexuale ”sunt vrednici sunt de moarte” în același sens în care Mântuitorul Hristos spune că vrednic este de iad cel care-l numește pe fratele său ”nebunule”: ”Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.” (Matei 5, 22)

    Prin aceasta se arată gravitatea păcatului înfăptuit, nicidecum nu este un îndemn la violență, fie el doar subtil ori subliminal.

    Creștinismul este religia iubirii, deci orice încercare de a demonstra textul scripturistic de mai sus ca fiind instigator la violență (de orice fel) este neavenit întrucât însuși Mântuitorul Iisus Hristos s-a făcut pildă de îngăduință față de desfrânați, în a căror categorie întră și homosexualii, când i-a oprit pe cărturarii și fariseii care au încercat să o lapideze pe femeia prinsă în adulter. A se vedea Evanghelia după Ioan, cap. 8, versetele 1-11." lamureste foarte bine unele aspecte actuale ortodoxiatinerilor.ro.

    Canonul 61 Apostolic precizează că dintre păcatele trupești, adulterul și homosexualitatea constituie în impedimente pentru primirea Tainei Preoției. Sf. Ioan Gură de Aur definește această abatere de la rânduielile naturii ca pe „o nebunie monstruoasă, nefirească înclinare a celor care L-au părăsit pe Dumnezeu. Această nebunie care este mult mai rea decât desfrânarea, îl degradează pe om, coborându-l mai jos decât animalele” (Vezi: Omilia a IV-a la Epistola către Romani I, 26-27).

Sursa versetelor este din Sfanta Scriptura Ortodoxa.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe
Colaboratori: www.ioanistrati.ro

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0