25 Iunie 19

Rugăciune pentru cei care nu pot avea copii

  • 26 Mai 19
  • Rugaciuni
  • 0
    O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ţie, primind puţina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul nașterii de prunci și mult se bucură părinţii de copiii lor! Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiţi de această bucurie. Ştim că multe femei care erau apăsate de felurite boli, și cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne neroditor, s-au rugat ţie și au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniţi pe lume, după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaţilor care, deși aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în ajutorul tău, decât în știinţa acelora?
    Şi noi credem că ne poţi ajuta, chiar dacă răbdarea nostră s-a împuţinat și credinţa noastră este puţină. „Dă-le lor pântece sterp și sâni fără lapte”, le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliţilor care au părăsit legea lui Dumnezeu. Ocrotește-ne, Sfinte, să nu cadă și peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci, știindu-ne păcatele, învaţă-ne să ne curățim sufletele prin pocăinţă.
    Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca îndreptându-ne viaţa, să primim și bucuria de a avea copii. Şi dacă îi vom avea, să îi creștem în dreapta credinţă, fiindu-le pildă de vieţuire creștinească. Iar dacă, din pricini neștiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiţi de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în Împărăţia Cerurilor.
    Întărește-ne Sfinte Efrem, ca în viaţă să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască și în tot locul să-I aducem laudă lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Extras din: Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou - tămăduitorul trupurilor și al sufletelor / Ediția a II-a, revizuită
Asociația „Sfântul Nicolae și Sfântul Efrem cel Nou” București, 2016
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe