22 Octombrie 18

PROOROCII MINCINOŞI

  • 01 Noiembrie 17
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    Fraţii mei, în ţara noastră sunt o seamă de secte autorizate; o seamă sunt tolerate, ca fracţiuni religioase, şi o seamă din ele sunt netolerate, subversive, care sunt şi contra statului şi a Bisericii. Dar oricare sectă ar fi, să ştiţi că toate se cheamă „neghinele ţarinii”.
    Dumnevoastră aţi auzit pilda Evangheliei cu neghinele ţarinii, că a întrebat pe Stăpânul: Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina Ta? De unde are zâzanii? (Matei 27, 25). Adică de unde are neghine?
    Şi a zis Stăpânul ţarinii: un om vrăjmaş a făcut aceasta. Ai auzit? Adică diavolul. Ţarina este toată lumea − cum spune Mântuitorul. Ţarina creştină, dacă se socotesc toţi creştinii care cred în Sfânta Treime, suntem peste două miliarde pe glob. Aproape jumătate din populaţia lumii este creştină într-un fel.
    În această ţarină mare, satana a semănat neghine, ca să nu fie grâul curat, adică credinţa dreaptă. Şi această neghină sunt sectele. Ele sunt nişte buruieni care au crescut la umbra Bisericii, la temelia Bisericii, şi nu trebuie ca noi să dăm grâul pe neghină sau să amestecăm grâul cu neghina.
    Pentru voi, care v-aţi născut creştini, care aţi crescut creştini din părinţi creştini, din strămoşi creştini, este o mare ruşine şi un mare păcat să lăsaţi rădăcina voastră şi să vă duceţi la vrăjmaşii lui Dumnezeu, care nu cinstesc pe Maica Domnului, pe sfinţi şi sfintele moaşte; care hulesc icoanele, Sfânta Cruce, cele şapte Sfinte Taine şi tot ce este sfânt în Biserica dreptmăritoare a lui Iisus Hristos.
 
*

    Acum să vă spun o istorioară cu Chinops vrăjitorul.
    Sfântul Ioan Evanghelistul a predicat Evanghelia în tot pământul. Când a ajuns cu predica Evangheliei în insula Patmos, a aflat acolo închinătorii la idoli, cum era atunci; toată lumea se închina diavolilor.
    Când a ajuns acolo, ostrovul acela avea un mare vrăjitor care stătea în pustie, pe care îl chema Chinops. Şi ei ziceau că acela-i dumnezeul lor, că acela, cu puterea drăcească, făcea farmece mari, făcea fel de fel de „minunăţii”. Acestui vrăjitor îi slujeau 1000 de demoni, ca să poată face fermecătorii, minuni cu puterea drăcească şi vrăjitorii mari.
    Când a ajuns Sfântul Ioan Evanghelistul acolo, a început să predice Evanghelia cu puterea lui Hristos. Sfântul Ioan avea putere de la Mântuitorul să facă minuni, căci tuturor apostolilor le dăduse această putere: În numele Meu, draci veţi scoate, morţi veţi învia, în limbi noi veţi vorbi... (Marcu 16, 17).
    Şi când a început Sfântul Ioan Evanghelistul să predice cu putere, a crezut multă lume în Hristos. Toţi care erau bolnavi se vindecau, care erau morţi înviau şi multe minuni făcea cu puterea Mântuitorului.
    Atunci oamenii s-au dus la idolul lor în pustie, în munţi, şi i-au spus lui Chinops vrăjitorul, care era sluga satanei.
− Stăpâne, a venit un ucenic al Celui răstignit, pe care îl cheamă Ioan. Face minuni şi semne mari, învie morţii, tămăduieşte bolnavii, vindecă orbii, surzii, îndrăciţii şi crede multă lume întrînsul.
− Megeţi în cetate, că eu o să trimit un înger de-al nostru să-l ia şi o să-l dau judecăţii celei veşnice.
    Dar duhurile care veneau la Sfântul Ioan erau legate şi trimise afară din insula Patmos.
    Chinops, dacă a văzut că nu se mai întorc duhurile, s-a umplut de mânie şi a luat toată mulţimea drăcească şi s-a dus în cetate. A bătut de trei ori din palme, l-au luat dracii pe nori, l-au dus pe sus şi l-au pus în mijlocul oraşului. A început lumea să strige:
− Mare eşti, Chinoapse, dumnezeul nostru! Dar a venit unul din ucenicii Celui răstignit şi face minuni şi semne mari.
    Când au văzut cei ce crezuseră în Hristos, au început a se teme: „Măi, şi dumnezeul nostru-i mare! Uite, vine pe sus!” Dar îl aduceau dracii pe sus. Chinops a început a-i mustra:
− Oameni orbi, aşa de repede credeţi în el? Ascultaţi-mă pe mine! De este drept Ioan, să facă minunile pe care le fac şi eu!
    Şi s-a dus acolo unde predica Ioan Evanghelistul:  
− De ce-ai intrat în ţara mea, Ioane, şi faci minuni şi predici pe Cel pe Care L-au răstignit evreii pe cruce şi n-a putut să se salveze pe Sine? Ce, crezi că numai tu faci minuni? Să vă arăt eu ce pot să fac!
    Şi Chinops cheamă un tânăr, căruia-i murise tatăl:
− Unde este tatăl tău?
− A murit înecat în mare.
− Uite, eu îl aduc acum imediat!
    Şi a bătut din palme de trei ori şi s-a scufundat în mare Chinops. Dracii care-i slujeau lui erau cu dânsul. Numai ce vede că a ieşit Chinops din mare cu tatăl copilului. Era nălucire drăcească. Şi toţi oamenii de pe mal s-au mirat şi au zis:
− Mare eşti, Chinoapse, dumnezeul nostru!
Sfântul Ioan Evanghelistul îi vedea că sunt draci.
Se duce Chinops la o femeie:
− Femeie, unde sunt feciorii tăi?
− Feciorii mei s-au înecat cu o corabie mergând la Cipru de doi ani de zile.
− Ia să ţi-i aduc şi pe aceia!
    A bătut de trei ori din palme, s-a băgat în mare şi i-a scos feciorii femeii.
    „Sărut mâna, mamă! Vai de mine! Închinaţi-vă la dumnezeul Chinops, că acesta ne-a scos pe noi din muncile iadului şi ne-a adus aici!”
    Şi mama îi săruta, dar nu vedea că-s draci! (Aşa are să fie acum la sfârşit. Băgaţi de seamă!).
    Când au văzut oamenii aşa, au început a striga:
− Mare eşti, Chinoapse, şi mai mare dumnezeu ca tine nu este! Şi a zis Ioan lui Chinops:
− Minunile tale sunt vrăjitorii drăceşti!
    Când au auzit păgânii, s-au repezit asupra lui Ioan, l-au prins şi l-au omorât.
    Cei ce crezuseră în Hristos, prin predica lui Ioan, au prins mare frică: „Dacă au omorât pe Sfântul Ioan, o să ne omoare şi pe noi!”
    Atunci Chinops a început a predica:
− Ticăloşilor! Vedeţi ce-am făcut eu cu Ioan? Şi voi aţi crezut în el! Eu am putere mare!
    Şi a venit un înger al Domnului şi s-a atins de Ioan Evanghelistul: „Ioane, soală-te şi predică pe Hristos!”
    Numai ce aude:
− Ioan, pe care l-am omorât noi cu trei zile în urmă, predică grozav şi toată lumea crede în el.
    Când a auzit Chinops că Ioan a înviat, s-a dus la el cu acei draci, despre care credea poporul că i-a înviat Chinops. Sfântul Ioan predica pe malul mării.
− Ioane, crezi că dacă ai înviat, mă tem de tine? Oameni buni, ştiţi corabia care s-a scufundat deunăzi cu vreo 400-500 de oameni?
− Da!
− Uite, eu acum îi aduc odată cu corabia şi îi învii pe toţi!
    Şi a bătut din palme de trei ori Chinops şi s-a scufundat în mare să aducă corabia cu tot cu oameni. Dracii care-i slujeau lui erau cu dânsul.
    Sfântul Ioan Evanghelistul, când a văzut că s-a scufundat, a luat Sfânta Cruce şi a zis:
− Aici să se scufunde toată puterea satanei!
    Oamenii, care erau pe mal şi aşteptau venirea lui Chinops, cu cei înviaţi de dânsul, au zis:
− Nu mâncăm nimic până nu vine Chinops!
− El nu mai vine niciodată, că l-am trimis eu în fundul iadului.
    Şi aştepta poporul să vină Chinops cu corabia cu oamenii şi au stat trei zile şi mureau de foame pe malul mării.
    Marea a fiert trei zile, aşa ca în clocot, iar dracii l-au părăsit pe Chinops şi el a rămas în fundul mării. Toţi aşteptau şi ziceau: „Nu mai vine Chinops nici într-un fel! Nici singur, nici cu alţii!” Sfântul Ioan le-a zis:
− Vedeţi cum v-a înşelat? Vedeţi înşelăciune? Vedeţi că pe el n-a putut să se salveze? Şi acum, pe cei pe care i-a înviat, îi cunoaşteţi?
− Îi cunoaştem, vai de mine!
− Hai să-i întrebăm pe cei ce au înviat dacă sunt morţii voştri!
− Cu puterea Sfintei Cruci vă leg să spuneţi cine sunteţi voi!
− Noi suntem diavoli care îi slujim lui Chinops de atâţia ani!
    Atunci oamenii au început a-i întreba pe cei înviaţi: „Măi, bărbate, dar nu eşti tu? Dar voi, măi feciori, dragii mamei?...”
    Sfântul Ioan Evanghelistul i-a legat.
− Ia să vă faceţi oleacă voi, nu tare urâţi, să nu moară lumea de frică. Aşa cum se poate, să vadă oamenii cine sunteţi!
    S-au făcut nişte arătări aceia pe care Chinops i-a înviat, şi când au suflat odată cu foc, toţi aveau unghii de aramă, şi când au răcnit la oameni, toţi s-au speriat!... Erau draci!
− Vedeţi cui vă închinaţi voi? a zis Sfântul Apostol Ioan. Gata, voi aţi crezut că Chinops a înviat morţi!
− Vai de noi, murim! Trimite-i de aici!
    I-a blestemat să se ducă în gheenă şi oamenii nu i-au mai văzut. Când a văzut aceasta, poporul a crezut în Hristos şi Sfântul Ioan Evanghelistul a început să facă minuni şi mai mari.
    Vedeţi cum i-a înşelat diavolul pe oameni? Ai văzut că unui vrăjitor îi slujeau o mie de draci! Dar în faţa puterii lui Dumnezeu nimic nu pot. Acesta a fost războiul Sfântului Ioan Evanghelistul cu Chinops vrăjitorul, în insula Patmos. Acolo Sfântul Ioan Evanghelistul a făcut preoţi, episcopi şi a încreştinat tot ostrovul Patmos. Acolo a scris el şi Apocalipsa, care este în Sfânta Scriptură, cu care se termină Noul Testament.
 
*

    Aşa au să vină şi pe timpul lui Antihrist. Băgaţi de seamă, poate eu sunt în groapă. Voi fi putred pe atunci. Să vă aduceţi aminte când învăţam eu aici. Să vă însemnaţi cu Sfânta Cruce, cea mai puternică armă de care se cutremură tot iadul, şi nu veţi fi biruiţi de nimic.
    Auzi cum cântă Biserica la Sfântul Maslu: Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta ai dat nouă, că se scutură şi se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei; că moartea ai călcat şi morţii ai sculat. Pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale şi Învierii.
    Deci să nu credeţi în descântece, în tot felul de vrăji, în cei ce caută în bobi, în cafea, în palmă; cei ce sting cărbuni, cei care deschid cărţi sfinte, cei care descântă cu numele lui Hristos şi pomenesc sfinţii. Toţi sunt împotriva lui Hristos! Toţi sunt în slujba satanei!
    Nici o vedenie să nu primiţi. O vedenie care-i de la Dumnezeu, v-am spus că nu se supără Dumnezeu dacă nu o primeşti, că El ştie că tu te temi să nu primeşti lup în loc de păstor.
    Vedenia ştiţi care este? Ai auzit care-i vedenia noastră? Care o spune Sfântul Efrem Sirul: Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd păcatele mele, să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti.
    Şi iarăşi ceea ce spune Duhul Sfânt prin Proorocul David: că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea (Psalm 50, 4). Să ne vedem păcatele, nu vedenii. Că Sfântul Isaac Sirul spune: De mii de ori mai fericit este cel ce-şi vede păcatele, decât cel ce vede vedenii; că vedeniile pot fi draci şi te duc la pieire vremelnic şi veşnic.
    Să ne vedem păcatele noastre, să petrecem în smerenia minţii şi a inimii şi să nu ne socotim vrednici că putem vedea vedenii, că asta este cea mai mare mândrie şi cutezanţă.
    Dacă de acum crezi în vedenii, când va veni Antihrist, ce-ai să faci atunci? Că spune la II Tesaloniceni, cap 9, despre venirea lui Antihrist: a cărui venire este întru toată puterea satanei, făcând semne şi minuni mari, de va putea să înşele pe cei aleşi.
    Sfântul Andrei al Cezareei, în tâlcuirea Apocalipsei, spune: „Când vor veni ucenicii lui Antihrist, vor face pe femei şi bărbaţi să zboare pe sus”. Ai să vezi tu atunci! Când vei vedea că din paie uscate de grâu îţi face pâine proaspătă şi din viţă uscată de vie îţi face să curgă vinul cel mai bun.
    Vor face multe minuni cu puterea satanei, încât cei care nu sunt întemeiaţi în credinţă vor zice: „Măi, ăştia sunt de la Dumnezeu!”
    Vor merge la tine la cimitir şi vor întreba:
− Unde-i mama ta îngropată?
− Aici!
− Unde-i tatăl tău îngropat?
− Aici!
    Şi vor zice slugilor lui Antihrist:
− Ieşi, măi Gheorghe! Ieşi, măi Ioane! Ieşi, Vasile! Ieşi, Marie! Ieşiţi din morminte!
    Şi o să-ţi iasă tatăl tău şi o să te sărute; şi mama ta o să te ia în braţe, cu hainele cu care-i pusă în mormânt, şi îţi va zice:
− Dragul tatei, credeţi în aceştia, că de la Dumnezeu sunt! Credeţi, că ei ne-au scos pe noi din iad!
    Toţi vor fi draci! Şi cei scoşi din morminte şi cei care vin cu dânşii.
    Luaţi aminte! Să nu credeţi în proorocii mincinoşi, că fac minuni cu puterea satanei şi pe cei slabi în credinţă o să-i înşele. Ei lucrează cu satana, iar noi suntem cu Hristos!
    Atunci ce-ai să faci, dacă începi a crede de acum în vrăji, în descântece şi în ghicitorii de tot felul?
    Eu umblu prin credinţă, nu prin vedere. Aşa ne învaţă Biserica în Simbolul Credinţei. N-am nevoie să văd. Că zice Hristos: Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! (Ioan 20, 29). Aşa este.
    Acum aproape de sfârşitul lumii vor apare mulţi hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi să înşele lumea. Voi ţineţi-vă de mama voastră spirituală, Biserica Ortodoxă, care v-a născut prin apă şi prin Duh! Nimic să nu primiţi de la sectanţi. Când vine un sectant sau cineva la tine, întâi pune-l să facă cruce şi să spună Crezul: „Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului...”.
    Dacă spune Crezul, vorbeşte cu el; dacă nu, zi-i: „Fugi, satană, că nu eşti fiu al Bisericii, ci eşti al lui Antihrist!”
    Eu am scris o carte − „Călăuză în credinţa Ortodoxă” − care s-a tipărit în mai multe ediţii, unde am pus şi pe martorii lui Iehova şi toate sectele.
    Spune Evanghelistul Ioan: Fiilor, aţi auzit că vine Antihrist? Tot duhul care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos că este Dumnezeu, Antihrist este! (I Ioan 4, 3). Deci înaintemergătorii lui Antihrist tăgăduiesc dumnezeirea lui Hristos.
    Să nu ne speriem! Noi una ştim: „Că Piatra Hristos este temelia Bisericii şi porţile iadului nu o vor birui”. Ai văzut ce spune Sfântul Atanasie cel Mare: „Vezi căderea iudeilor din credinţă? Câţi prooroci au avut ei până la Sfântul Ioan Botezătorul! Iar de atunci nici unul! „Că Legea şi proorocii până la Ioan Botezătorul sunt”.
    S-a ridicat Duhul Sfânt de la ei să nu mai aibă prooroci până la sfârşit. Tot el spune: „Să nu vă temeţi când se vor înmulţi vrăjmaşii Bisericii! Că şi în vremea sfârşitului şi oricând Hristos va sprijini pe cei credincioşi”.
    Şi zice: „Dacă are să împărăţească Antihrist 1260 de zile, trei ani şi jumătate, pentru cei aleşi se vor scurta zilele”. Are să ţi se pară că a trecut într-o lună împărăţia lui Antihrist. Ce? Dumnezeu nu ştie pe cei aleşi, ca să-i cruţe?
    Deci totdeauna să ţineţi credinţa cu statornicie. Un Domn, o credinţă şi un Botez. În ceea ce ne-am născut, în aceea să murim!

Extras din: NE VORBEŞTE PĂRINTELE CLEOPA Volumul 1
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0