19 Noiembrie 18

"Pelerinul Rus", o carte importanta pentru orice crestin

  • 25 Februarie 18
  • Cultura Generala
  • 0
    Cu ajutorul lui Dumnezeu prezentăm iubitorilor de li-teratură duhovnicească într-o nouă ediţie traducerea Mărturisirilor sincere către duhovnicul său ale unui pe-lerin rus cu privire la rugăciunea lui Iisus făcută de Arhimandritul Paulin Lecca, trecut de curând la cele veşnice.
    Pelerinul rus este istoria exemplară a unui creştin care începe prin a se întreba, plin de uimire, cum poate omul să se roage „neîncetat", potrivit îndemnului Apostolului, şi care, pornind în căutarea răspunsului, ajunge, din marea milostivire a lui Dumnezeu, să dobândească lu-crarea plină de har a rugăciunii lui Iisus şi să descopere astfel că, într-adevăr, împărăţia lui Dumnezeu se află înăuntrul nostru (Lc. 17, 21).
    într-o formă directă şi convingătoare i se propune creştinului doritor de desăvârşire o cale de urmat, care, deşi simplă, se bazează pe adânci adevăruri dogmatice. Această carte este, de altfel, citată în tratatul de Teologie morală ortodoxă al Părintelui Stăniloae, arătându-se că: „După cărticica aceasta, toată dezvoltarea vieţii duhov-niceşti, de la începuturile ei până pe cele mai înalte trep-te, se face pe firul rugăciunii lui Iisus. Viaţa duhovni-cească începe cu rostirea orală în scurte răstimpuri a acestei rugăciuni, adâncindu-se şi purificându-se pe mă-sură ce rugăciunea lui Iisus se rosteşte mai des, mai in-teriorizat şi mai de la sine" {Teologia morală ortodoxă, vol. 3, p. 233).
    Pelerinul rus, ca şi Calea asceţilor, de pildă, face par-te din acele „mici" cărţi mari care, pornite din inimă, merg la inima omului, spunându-i răspicat şi limpede: „De voieşti să-ţi mantuieşti sufletul şi să câştigi viaţa veşnică, ieşi din toropeală, fă-ţi semnul crucii şi spune: Invredniceşte-mă, Doamne, să pun bun început, în nu-mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin !"

Cumpara cartea de AICI
Extras din:
Mărturisirile sincere către duhovnicul său ale unui pelerin rus
cu privire la rugăciunea lui Iisus
Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0