21 Aprilie 18

"Pedeapsã mai cumplitã decât iadul este sã nu iei parte la slava vietii vesnice"

  • 06 Ianuarie 18
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    La întrebarea ce este pocãinta, în una din scrisorile sale, Sf. Teofan Zãvorâtul a spus c㠓pocãinta înseamnã a aprinde foc în jurul tãu”. Cã precum cel cuprins de flãcãri cautã scãpare, asa si sufletul, dacã va vedea cã toatã lumea arde în jurul sãu, va alerga la Dumnezeu. Am gãsit aceeasi comparatie si la Macarie Egipteanul: “Dintr-o casã cuprinsã de foc - zice Sfântul -, cel care vrea sã se salveze fuge gol, în timp ce acela care vrea sã-si mai salveze ceva din bunurile pe care le iubeste piere în flãcãri, odatã cu acestea... Pentru un câstig neînsemnat, se prãpãdeste prin propria-i vointã, din cauza întârzierii, a amânãrii”.
    Acest foc l-a aprins Apostolul Pavel în ascultãtorii sãi din Roma. Dacã ne vom uita bine, vom vedea cã Apostolul nu a lãsat nici o crãpãturã prin care ascultãtorul sã poatã fugi de Hristos. Acesta nu mai poate da nici traditionala replicã: “Ia mai lasã-mã în pace sã-mi trãiesc viata asa cum vreau”, pentru cã Pavel i-a vorbit mai înainte si i-a demonstrat cã toate nenorocirile i se întâmplã tocmai din cauza asta.
    De fapt, Apostolul nu a fãcut decât sã prezinte grozãvia autonomiei, vãzutã ca rupere din întreg, ca autoexcomunicare, l-a care s-a dedat omul.
    Iatã cã Apostolul Pavel le prezintã iadul nu ca pe o pedeapsã cu foc, ci ca pe o abandonare din partea lui Dumnezeu. Ioan Gurã de Aur spune c㠓pedeapsã mai cumplitã decât iadul este sã nu iei parte la slava vietii vesnice”. Îi mai si lasã sã creadã cã Dumnezeu nu va face nimic pentru salvarea lor pânã când ei însisi nu o vor vrea, “cã precum n-au încercat sã aibã pe Dumnezeu în cunostintã, asa si Dumnezeu i-a lãsat la mintea lor, sã facã cele ce nu se cuvine” (1, 28). Dar totodatã, li se sugereazã si partea cealaltã a acestui verset, cã dacã ei vor încerca sã-L aibã pe Dumnezeu în cunostintã si Dumnezeu va binevoi spre ei. Adicã îi declarã stãpâni absoluti ai propriului destin, lãsând la libera alegerea întoarcerea lor la Dumnezeu.

Extras din: ÎN CÃUTAREA APROAPELUI PIERDUT / Ierodiacon SAVATIE BASTOVOI
Editura Marineasa, Timisoara, 2002
Apare cu binecuvântarea PS DORIMEDONT, episcop de Edinet si Briceni
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe
Colaboratori: www.ioanistrati.ro

Total online: 3
Vizitatori: 3
Utilizatori: 0