19 Octombrie 18

O întoarcere din moarte în Grecia contemporană

  • 02 Februarie 18
  • Biserica Ortodoxa, Biserica lui Hristos
  • 0
    Vă trimit alăturat o istorisire a unei persoane pe care o cunosc, care a murit şi s-a întors la viaţă, pe care socotesc că o veţi găsi interesantă, ca pildă pentru seria de articole a sfinţiei voastre.
    Cu vreo patru ani în urmă, am primit un telefon ca să mergem cu Sfânta Împărtăşanie la o doamnă în vârstă, o văduvă, care vieţuia într-o suburbie a Atenei. Ea ţinea calendarul vechi şi fiind ţintuită la pat, nu putea merge la biserică. Deşi în chip obişnuit, noi nu săvârşim asemenea slujbe în afara mânăstirii şi îndrumăm credincioşii către preotul de parohie, totuşi, cu prilejul acela, eu am simţit anume că trebuie să merg, şi pregătind Sfintele Daruri, le-am scos din mânăstire. Am găsit-o pe bătrâna doamnă zăcând bolnavă într-o cameră mică şi sărăcăcioasă. Neavând nici un fel de mijloace proprii de întreţinere, o îngrijeau nişte vecini, care îi mai aduceau de mâncare şi celelalte lucruri trebuincioase. Am aşezat Sfintele Daruri şi am întrebat-o dacă avea ceva pe suflet ca să se spovedească. Ea a răspuns: „Nu, nu am nimic pe conştiinţă din aceşti ultimi ani ca să nu fi mărturisit deja, dar există un păcat mare săvârşit cu mulţi ani în urmă, pe care aş vrea să-l mărturisesc, cu toate că l-am mărturisit la mulţi preoţi.” Eu i-am răspuns c ă dacă îl m ă rturisise deja, nu mai trebuia să -l spovedească din nou. Dar ea a stăruit şi iată ce mi-a spus:
    Când era tânără şi de-abia căsătorită, cu vreo 35 de ani în urmă, rămăsese însărcinată într-o vreme când familia ei o ducea foarte greu cu banii. Ceilalţi din familie stăruiau să facă avort, dar ea se împotrivea cu tărie. Totuşi, din pricina ameninţărilor mamei soacre, dar împotriva voinţei ei, a fost nevoită să primească. Fiind un lucru în afara legii, îngrijirea medicală nu a fost bună şi aceasta i-a pricinuit o infecţie gravă, şi în câteva zile a murit, fără să se poată spovedi.
    În clipa morţii, care a avut loc seara, ea a simţit că sufletul ei iese din trup, în acelaşi chip în care se povesteşte de obicei. Sufletul ei a rămas în apropiere şi a privit cum i se spăla trupul, cum a fost îmbrăcată şi aşezată în sicriu. Dimineaţă a urmat procesiunea până la biserică şi a văzut cum i se pune sicriul în dric pentru a fi dus la cimitir. Sufletul parcă plutea la o mică înălţime deasupra trupului.
    Deodată s-au ivit pe cale doi „diaconi”, după cum i-a descris ea, în stihare şi orare albe strălucitoare. Unul dintre ei citea un zapis de hârtie. Când maşina s-a apropiat, el a făcut semn cu mâna şi maşina s-a oprit. Şoferul a ieşit să vadă ce se întâmplase cu motorul, şi între timp îngerii au început să vorbească. Cel care ţinea zapisul, care avea însemnate toate păcatele ei, şi-a ridicat privirea de pe zapis şi a zis: „Din păcate, ea are scris în zapisul ei un păcat foarte greu, şi este legată de iad, căci nu l-a măsturisit.” „Da”, a zis celălalt, „dar este păcat să primească osânda, căci ea nu a vrut să-l facă, ci a fost silită de cei din familia ei.” „Foarte bine”, a răspuns cel dintâi, „singurul lucru care se poate face, este să fie trimisă înapoi ca să-şi poată mărturisi păcatul şi să se căiască pentru el.”
    Cu aceste cuvinte, s-a simţit trasă înapoi în trupul ei, pentru care simţea în clipa aceea o scârbă şi o silă de nepovestit. După o clipă de la întoarcerea în trup, a bătut în sicriu, căci era închis. Se poate închipui ce a urmat.
    După ce am auzit povestea ei, am aşternut-o pe hârtie pe scurt. I-am dat Sfânta Împărtăşanie şi am plecat, dând slavă lui Dumnezeu, Care mi-a îngăduit să aud aceasta. Fiind o problemă de spovedanie, nu vă pot spune numele ei, dar vă pot spune că mai trăieşte. Dacă socotiţi că este de folos, eu îngădui să se publice.

Extras din: SUFLETUL DUPĂ MOARTE / Ieromonah Serafim Rose (1934-1982)
- de Arhimandrit Ciprian  Stareţ al Mânăstirii Sfinţilor Ciprian şi Iustina, Fili, Grecia
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0