24 August 19

"Nici un cuvânt omenesc nu va putea să o descrie. Săvârşirea ei este fapta unui suflet curajos şi este peste măsură de minunată"

  • 13 August 19
  • Biserica Ortodoxa, Biserica lui Hristos
  • 0
    Când Pavel pentru dragostea către Dumnezeu acceptă să cadă şi în gheenă şi să cadă şi din împărăţia cerurilor, dacă i-ar fi propus cineva pe acestea, două, iar noi nu dispreţuim nici viaţa prezenţă, sântem oare vrednici să ne atingem de încălţămintea lui, odată ce sântem atât de departe de măreţia sa ? Pentru aceasta şi Hristos spunea ; „Cel care-şi va pierde sufletul pentru mine il va afla" (Matei, XVI, 26) şi : „Cel care mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri" (Matei, X, 32). Măreaţă este îndeplinirea unei asemenea fapte şi depăşeşte aproape firea omenească. 
    Iar pe aceasta o cunosc bine cei învredniciţi de cununile muceniciei. Nici un cuvânt omenesc nu va putea să o descrie. Săvârşirea ei este fapta unui suflet curajos şi este peste măsură de minunată. Cu toate acestea,  Pavel a spus că o asemenea faptă minunată fără dragoste nu foloseşte la nimic, chiar dacă ar fi unită cu sărăcia.

Extras din: SFÂNTUL IOAN HRISOSTOM - DESPRE DRAGOSTE ŞI  PRIETENIE / TRADUCERE DE PR. D. FECIORU
BUCURESTI , 1945 EXTRAS DIN REVISTA „ORTODOXIA” ANUL XII NR. 15-18 (sau din Margaritare, Cuvantul 13, Editura Libera 2001)
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe