19 Octombrie 18

Nepătimirea

  • 26 Ianuarie 18
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    Nepătimirea ar fi deci omorârea părţii pătimitoare a sufletului ? - întrebă Athanasie. Această părere este susţinută de filozofii stoici, ca şi de multe religii orientale contemporane. Cum defineşte Ortodoxia nepătimirea ?
- Din cele spuse înainte este vădit că, după învăţătura ortodoxă, nepătimirea nu înseamnă omorârea aspectului pătimaş al sufletului, cum învaţă filozofii stoici, ci preschimbarea puterilor sufletului. Astfel, nepătimirea nu este o stare negativă, ci în primul rând una pozitivă. Este întoarcerea puterilor sufletului spre Dumnezeu şi umplerea omului de harul lui Dumnezeu. Nepătimirea nu este nicidecum ceva static, ci o evoluţie dinamică. Părinţii vorbesc de mai multe trepte ale nepătimirii. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de patru trepte. Întâia nepătimire este cea începătoare, adică oprirea de la lucrarea patimii. În această stare, omul se fereşte să f ăptuiască luându-se după pornirile sufletului. A doua nepătimire, care se întâlneşte la oamenii virtuoşi, este scoaterea gândurilor pătimaşe din minte. A treia nepătimire se vădeşte la oamenii îndumnezeiţi, a căror dorinţă rămâne cu totul nemişcătoare spre patimi. A patra nepătimire este a celor desăvârşiţi. Ea este deplina curăţire, chiar şi de închipuire. Această ultimă treaptă este a teologilor, cei care au ajuns la părtăşia cu Dumnezeu şi deci au fost izbăviţi chiar şi de închipuire. Însă vorbind despre nepătimire, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că există adevărată nepătimire şi falsă nepătimire. Adevărata nepătimire este atunci când omul se umple de harul lui Dumnezeu şi se face templu al Duhului Sfânt. Falsa nepătimire este o meşteşugire a diavolului spre a-l face pe om să se socotească nepătimitor, atacându-l apoi întru deplina sa pierzanie duhovnicească. Doar adevărata dragoste poate deosebi între adevărata şi falsa nepătimire. Şi, fireşte, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, care dezvăluie preschimbarea patimilor, este semn că omul s-a făcut templul Duhului Sfânt.  Atunci lucrează în el rugăciunea neîncetată.  

Extras din: Hieroteos Vlachos - Boala si tamaduirea sufletului in traditia ortodoxa © Editura Sophia
Taguri: Nepătimirea
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0