24 August 19

MIJLOACELE DUHOVNICEŞTI PENTRU A CONVINGE ŞI A SPORI CREDINŢA ÎN DUMNEZEU

  • 08 August 19
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    Primul mijloc de a convinge pe cineva să CREADĂ ÎN DUMNEZEU, este predica, deoarece CREDINŢA vine prin auz, iar auzul vine prin vestirea CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU (Romani 10, 17). 
    Căci, cum vom crede, dacă nu vor auzi ?(1 Ioan 1, 7; 17, 20; Faptele 8, 12; 14, 27; Rom. 1, 5; 10, 8; 16, 26; Efes. 1, 13; 2 Tes. 1, 10). 
    II) Al doilea mijloc, este citirea Sfintelor Scripturi, după mărturia care zice: Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul , Fiul lui Dumnezeu celui viu şi crezând să aveţi viaţă întru numele Lui." (Ioan 20, 31; II Tim. 3, 15; 1 Ioan 4, 13) 
    III) Al treilea mijloc de a aduce la CREDINŢA ÎN DOMNUL IISUS HRISTOS, sunt MINUNILE LUI DUMNEZEU. (Ioan 6, 30; 7, 31; 11, 23-25; 20, 30-31) 
    IV) Al patrulea mijloc de a aduce pe cineva la DREAPTA CREDINŢĂ ÎN  DUMNEZEU, este contemplarea zidirilor lui Dumnezeu cu înţelegere, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: "Cele nevăzute ale lui Dumnezeu, se văd de la facerea lumii, înţelegându-se prin făpturi, adică veşnica lui Putere şi Dumnezeire, aşa ca să fie fără de cuvânt de apărare (Romani 1, 20). 
    De  aceea  şi  Sfântul  Dionisie  Areopagitul , numeşte  ADEVĂRATA TEOLOGIE, privirea duhovniceştilor cuvinte celor din CREAŢIA DUMNEZEIASCĂ, prin care din acestea de jos ne suim către cele de sus, adică din cele create ne ridicăm cu mintea către Creatorul lor. 
    Şi astfel prin CREAŢIA DUMNEZEIASCĂ, ca printr-o oglindă, privim pe Creatorul lor, Dumnezeu, îl lăudăm pe El şi îl numim că este Dumnezeu, după cum ne învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul. 
    Şi toate se zic şi sunt cu DUMNEZEIASCĂ VOINŢĂ, ca cel ce este pricinuitorul a toate, conform cu Teologia Afirmativă şi nimic din ceea ce există, după Teologia negativă, după FIINŢĂ. 
    Dumnezeu este în tot ceea ce există (fiind Creatorul lumii) şi nimic din ceea ce există (ca Fiinţă Dumnezeiască) fiind mai presus de creaţia Sa. (Sfântul Grigore Palama) 
    Sfântul Vasile cel Mare spune că: "Toată creaţia lui Dumnezeu, este şcoala sufletelor celor raţionale şi cuvântătoare şi loc de învăţătură a cunoştinţei lui Dumnezeu, prin cele văzute şi simţite, dând povăţuire minţii către privirea celor nevăzute. (Hexameron) 
    V) Al cincilea mijloc de a convinge pe cineva de existenţa lui Dumnezeu, este predica prin pilda vieţii, prin exemplul personal, adică prin trăirea după voia lui Dumnezeu şi dovedirea prin faptă a celor ce învaţă cineva. 
    De aceea zic Sfinţii Părinţi: "Taci tu şi să vorbească faptele tale", şi iarăşi: mustră prin puterea faptelor tale, pe cei ce împreună îţi dogmatisesc ţie, iar nu prin plăcerea grăirii cu cuvintele tale" (Filocalia vol. X, cuv 23). 
    De aceea  şi Marele Apostol Pavel , îndeamnă pe ucenicul său, Timotei, ca, întru toate să se facă pilda credincioşilor, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi curăţia." (I Timotei 4, 12). La fel şi pe Efeseni îi învaţă să se poarte ca fii ai luminii" (Efeseni 5, 8-10). 
    Iar colosenilor le scrie astfel: "Umblaţi cu înţelepciune, faţă de cei ce sunt afară (din BISERICĂ) şi răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. (Colos. 4, 5-6) 

ATENŢIE! Cel care începe să creadă, în Dumnezeu, la început, are încercări mari, pentru că "OMUL CEL VECHI DIN EL" (2 Coloseni 3, 4-11) prin vechiile învăţături, şi obişnuinţe, caută să-l abată de la ADEVĂRUL DE CREDINŢĂ ORTODOXĂ, de multe ori răstălmăcind după părerile sale REVELAŢIA DUMNEZEIASCĂ, iar diavolii îll trimit la alte credinţe care se potrivesc cu mândria şi învăţăturile sale.

Extras din: PUTEREA CREDINŢEI ORTODOXE - VIAŢA ŞI MINUNILE SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON        
Consilier editorial: Preot Mihai Valică - Catedrala SFÂNTA TREIME VATRA - DORNEI - EDITURA PANAGHIA
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe