17 Iulie 19

Mărturiile Sfintei Scripturi care ne dovedesc nouă că trebuie a cinsti şi a ne închina Preasfintei şi Preacuratei Fecioare Maria

  • 06 Iulie 19
  • Sfanta Scriptura
  • 0
Credinciosul: Aş vrea să ştiu mai precis care sunt mărturiile Sfintei Scripturi care ne dovedesc nouă că trebuie a cinsti şi a ne închina Preasfintei şi Preacuratei Fecioare Maria?
Preotul: Ascultă, frate, unele din mărturiile Sfintei Scripturi care ne arată nouă că suntem datori de a supravenera si a ne închina Preasfintei Fecioare Maria:
1. Mai întâi noi o supravenerăm şi ne închinăm Preasfintei Fecioare Maria, pentru că Însuşi Dumnezeu a învrednicit-o pe ea de cinstea cea mai mare, de a fi Maică Fiului Său şi a naşte pe Mesia; şi a vestit lucrul acesta prin proorocii Săi (vezi Fac. 3, 15; Isaia 7, 14; Ier. 23, 5-6; 31, 4; Iez. 44, 1-3 ş.a.).
2. Noi cinstim şi ne închinăm Preasfintei Fecioare Maria, deoarece însuşi Arhanghelul Gavriil, când a fost trimis de la Dumnezeu să-i binevestească că va naşte pe Mesia, Mântuitorul lumii, i s-a închinat ei şi a numit-o pe ea plină de har şi binecuvântată între femei (Luca 1, 26-29).
3. Noi cinstim pe Maica Domnului, pentru că şi Sfânta Elisabeta, maica Sfântului Ioan Botezătorul, a cinstit-o pe ea şi a numit-o: Maică a Domnului şi binecuvântată între femei (Luca 1, 40-43).
4. Noi cinstim şi preavenerăm pe Maica Domnului, pentru că şi Fiul ei, Hristos Dumnezeul nostru, a cinstit-o pe ea din copilărie şi i S-a supus ei (Luca 2, 51).
5. Noi cinstim şi preavenerăm pe Maica Domnului şi pururea Fecioara Maria, pentru că şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, chiar atunci când era în chinuri, răstignit pe Cruce, a avut mare grijă de ea şi a dat-o pe ea în seama celui mai iubit ucenic al Său, spre a-i purta de grijă la cele de trebuinţă (Ioan 19, 26-27).
6. Noi cinstim pe Maica Domnului, pentru că şi oamenii din mulţime au cinstit-o şi au fericit-o pe ea, iar Fiul ei a întărit această cinstire, zicând aşa este (Luca 11, 27-28).
7. Noi cinstim şi preavenerăm pe Maica Domnului, pentru că ea însăşi prin Duhul Sfânt a mărturisit că i-a făcut ei mărire Cel puternic şi că de acum o vor ferici (pe ea) toate neamurile (Luca 1, 48-49).
8. Noi cinstim pe Maica Domnului, căci a fost cinstită şi ascultată de Fiul ei, ca mamă a Lui; căci Iisus Mântuitorul, plinind porunca care zice: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta (Deut. 5, 16), a cinstit pe mama Sa şi a purtat grijă de ea în toată vremea vieţii Sale, până şi la moartea Sa de pe Cruce (Ioan 19, 26-27).
9. Noi cinstim pe Maica Domnului şi o preavenerăm, pentru că ea va sta în ziua Judecăţii de apoi de-a dreapta Sfintei Treimi, după mărturia Sfântului Duh care zice: De faţă a stătut împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită şi prea înfrumuseţată (Ps. 44, 11-14).
10. Noi cinstim pe Maica Domnului, pentru că ea a fost preacinstită de Dumnezeu mai mult decât toată făptura, deoarece a născut pe Ziditorul tuturor făpturilor văzute şi nevăzute, Care ne-a răscumpărat pe noi din moarte (Rom 5, 17-19; 3, 23-24).
11. Noi cinstim pe Maica Domnului, căci ea, zămislind de la Duhul Sfânt şi fiind umbrită de puterea Celui Preaînalt, a fost curăţită cu totul de păcate, mai mult decât oricare alt sfânt ce stă înaintea lui Dumnezeu, deoarece nu a avut numai un dar de la Dumnezeu, ci a fost plină de har (Luca 1, 29-35).
12. Noi cinstim pe Maica Domnului mai mult decât pe oricare alt sfânt, deoarece înţelegem că ea a născut şi a alăptat pe Sfântul Sfinţilor, pe Iisus Hristos, Dumnezeul nostru şi Mântuitorul nostru (Dan. 9, 24; I Regi 2, 2).
13. Noi cinstim pe Preacurata Fecioară Maria, căci şi Biserica lui Hristos o cinsteşte şi-i cântă ei „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii..." (Axion).

Informatie poza: Această icoană, pictată în frescă, este aşezată la intrare în incinta Mănăstirii Marea Lavră. Numele icoanei provine de la o minune săvârșita la începutul secolului al XIX-lea.
    În anul 1822, după ce turcii au intrat în Athos ca să caute greci refugiaţi aici după înfrângerea Eteriei, un soldat turc a tras câteva gloanţe în icoana Maicii Domnului, iar al treilea glonț a ricoşat în necredincios, omorându-l. Văzând întâmplarea, ceilalţi soldaţi au lăsat mănăstirea în pace.
    În urma acestei minuni, icoana a fost numită „Împuşcata” (Pyrovolithisa), fiind de multe ori păzitoarea de pericole a Marii Lavre. (doxologia.ro)

Extras din: Arhimandrit Cleopa Ilie - Calauza in credinta ortodoxa
Cu binecuvântarea P. S. EFTIMIE EPISCOPUL ROMANULUI
Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită de Arhimandrit Ioanichie Bălan - EDITURA EPISCOPIEI ROMANULUI 2000
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe