16 Septembrie 19

Acasă » Martiri crestini
1 2 3 ... 9 10 »

16 septembrie: Pătimirea Sfintei, întru tot lăudatei, Marei Muceniţe Eufimia († 304)

 • Ieri
 • 14
(Culegere de la Sf. Simeon Metafrast)

    Pe timpul împărăţiei lui Diocleţian păgînul (284-305), stăpînea la Calcedon Prisc Antipatul, cel întărit de dînsul. Acesta, vrînd să facă praznic zeului ce se numea Aris, a cărui capişte şi chiar idol erau în Calcedon, a trimis invitaţiile sale prin cetăţi şi prin satele cele dimprejur, iscălite cu numele împărătesc, poruncind tuturor ca să se adune în Calcedon la praz ... Detalii... »


29 august: Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

 • 29 August 19
 • 107
    Sfîntul Ioan, Înaintemergătorul Mîntuitorului, precum a fost înaintea Domnului său cu naşterea, tot aşa i se cădea să fie înainte şi cu moartea cea de bună voie a Aceluia pe Care L-a propovăduit pe pămînt, zicînd: Vine Cel mai tare decît mine, în urma mea... Astfel a propovăduit venirea Domnului şi sufletelor care erau ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci acum s-a arătat în lume Mesia cel aşteptat. Şi precum Iisus Domnul ... Detalii... »


"Soții a căror dragoste a învins moartea"

 • 25 August 19
 • 324
Pătimirea Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia şi a celor împreună cu dînşii (26 august)

    Marele prigonitor al Bisericii lui Hristos, păgînul împărat Maximian, omorînd pretutindeni mulţi creştini, a mers în Nicomidia, cetatea Bitiniei, şi a intrat mai întîi în capiştea idolească, de s-a închinat necuraţilor zei. Apoi, căzînd cu faţa în jos înaintea idolilor, a adus necuratele lor jertfe, împreună cu ... Detalii... »


Nevoia de Brâncoveanu

 • 18 August 19
 • 81
    Motto "În ce chinuri se zbătea nenorocita Doamnă (Marica n.n.) când i se aduse vestea uciderii iubitului ei soţ şi a scumpilor ei fii, îşi poate oricine imagina! Eu, care în patru ani neîntrerupţi am avut onoarea de a fi în intimitatea acestor prinţi, nu-mi pot aminti această teribilă tragedie fără a vărsa lacrimi.”
Anton Maria del Chiaro - secretarul Cancelariei Domnești

    Constan ... Detalii... »


12 august: SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC ALEXANDRU, EPISCOPUL COMANIEI

 • 12 August 19
 • 48
    In cetatea Comani, care este aproape de Neocezareea, pe care o împodobea Sfântul episcop Grigorie, făcătorul de minuni, a fost un bărbat oarecare cu numele de Alexandru. El petrecea în chip sărac şi numai Dumnezeu singur ştia plăcuta lui viaţă, iar de oameni era foarte tăinuită, pentru că era cu învăţătura filosof ales şi, putând el să aibă bogăţii şi cinste între oameni, şi-a ales pentru Dumnezeu sărăcia cea de bună voie şi, b ... Detalii... »


11 august: SFÂNTA MUCENIŢĂ SUSANA ŞI CEI ÎMPREUNĂ CU DÂNSA

 • 10 August 19
 • 123
(Scrisă de creştinul Terson, care a trăit în aceeaşi vreme.)

    In împărăţia lui Diocleţian şi Maximian Hercule, a fost în Roma un preot pe nume Gavinie, frate bun cu Gaius, papa Romei. Acest preot, fiind învăţat la filosofia cea din afară şi bine iscusit în dumnezeiasca Scriptură, a scris multe cărţi împotriva păgânilor, după sfatul şi porunca fratelui său. Ei erau de neam mare şi rudenii cu împăratul Diocle ... Detalii... »


4 august - SFINŢII ŞAPTE TINERI DIN EFES: Sfinții care s-au trezit la viață după 172 de ani de la adormirea lor

 • 04 August 19
 • 323
    Când păgânul Deciu avea în stăpânirea sa sceptrul împărăţiei Romei, a mers din cetatea Cartagina la Efes, suflând cu multă mânie împotriva creştinilor de acolo. Atunci toate ţinuturile dimprejur s-au adunat din porunca lui în cetatea Efesului, ca să aducă jertfe deşerţilor zei. Iar Biserica credincioşilor era în prigonire, încât mulţi robi ai lui Hristos, preoţi, clerici şi ceilalţi credincioşi se ascundeau fiecare pe unde pute ... Detalii... »


7 IULIE: SFÂNTA MUCENIŢĂ CHIRIACHI

 • 07 Iulie 19
 • 87
    In zilele împăratului Diocleţian, la anul 282, era un creştin, anume Dorotei, împreună cu soţia sa, care se chema Evsevia. Aceştia, fiindcă erau fără de fii, s-au rugat lui Dumnezeu ca să le dea rod, făgăduind să-I dăruiască Lui pe copilul ce se va naşte. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor şi au născut un prunc de parte femeiască în ziua de duminică, lucru pentru care au şi numit-o pe pruncă Chiriachi, ce înseamnă duminică ... Detalii... »


24 iunie: NAŞTEREA SFÂNTULUI PROOROC IOAN, ÎNAINTEMERGĂTORUL ŞI BOTEZĂTORUL DOMNULUI

 • 23 Iunie 19
 • 77
    Soarele cel neapus, Hristos, Mântuitorul nostru, vrând să răsară lumii, şi acum plecând cerurile şi pogorându-Se în pântecele fecioresc cel mai curat decât cerurile, se cădea mai întâi să iasă luceafărul din cea stearpă, adică Sfântul Ioan Inaintemergătorul, ca să meargă înainte, ca un vestitor, propovăduind şi zicând: Vine Cel mai tare decât mine, în urma mea. Deci, împlinindu-se vremea Sfintei Elisabeta ca să nască, a născut ... Detalii... »


22 IUNIE: SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC EVSEVIE, EPISCOPUL SAMOSATELOR

 • 21 Iunie 19
 • 70
    Sfântul Evsevie a fost episcop în cetatea Samosatelor, cea de sub stăpânirea patriarhiei Antiohiei. El era un bărbat dreptcredincios şi plin de râvnă către Dumnezeu şi s-a arătat statornic, viteaz şi nemişcat în mărturisirea cea dreptcredincioasă, într-acea vreme când eresul lui Arie se întărise şi vătămase pe mulţi, iar Biserica lui Hristos era tulburată de el întocmai ca o corabie în mijlocul mării înviforate. Pentru că, după ... Detalii... »


13 IUNIE: PĂTIMIREA SFINTEI FECIOARE ŞI MUCENIŢE ACHILINA

 • 13 Iunie 19
 • 145
    In cetatea Palestinei, care se numeşte Vivlos, vieţuiau nişte creştini care învăţaseră credinţa cea în Hristos de la Sfinţii Apostoli. Unul dintre aceia, cu numele Evtolmie, petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstita însoţire, Domnul i-a dat binecuvântarea Sa, iar femeia lui, zămislind în pântece, a născut o pruncă, pe care a numit-o Achilina. Şi când prunca era de patru luni, maica ei, luând-o, a dus-o la episcopul Evtalie; ... Detalii... »


10 IUNIE: SFINŢII MUCENICI ALEXANDRU ŞI ANTONINA FECIOARA

 • 10 Iunie 19
 • 123
    Intr-o vreme, fiind prigoana împotriva crestinilor si multi dintre ei fiind ucisi cu felurite munci pentru credinta în Hristos; dupa multe zile s-a prins si s-a adus la Fist, nemilostivul ighemon, o fecioara crestina, cu numele Antonina, de neam din cetatea ce se numea Crodamna, care petrecându-si viata sa în dreapta credinta si în fapte bune, Domnul a învrednicit-o de nevointa muceniceasca, pentru ca astfel sa rusineze si sa b ... Detalii... »


Articolul lunii
Retele Sociale
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Citate Ortodoxe