19 Octombrie 17

Acasă » Martiri crestini

Pătimirea Cuviosului Mucenic Andrei din Creta, care a pătimit pentru icoane (17 octombrie)

 • 17 Octombrie 17
 • 38
    După prigoanele cele multe în care s-a vărsat sîngele sfinţilor mucenici pentru mărturisirea dumnezeirii şi a întrupării lui Iisus Hristos, fiind urmăriţi de împăraţii şi de domnii cei necredincioşi; cînd Biserica lui Dumnezeu, ca un pămînt bine roditor, adăpîndu-se cu cinstitul sînge al robilor Domnului, se lăţise în toate marginile pămîntului şi acum se făcuse pace şi unire în casa Domnului şi înflorea dreapta credinţă; cînd se înmulţeau între popoare obiceiurile cele bune, se păzeau poruncile Domnului şi credincioşii mergeau din putere în putere, aflîndu-se în toate bunătăţile ... Detalii... »

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Sfinţit Mucenic Grigorie, Episcopul Armeniei celei mari, şi a 37 de fecioare împreună cu dînsul († 335)

 • 30 Septembrie 17
 • 55
    Viaţa şi pătimirea Sfîntului Sfinţit Mucenic Grigorie, Episcopul Armeniei celei mari, şi a 37 de fecioare împreună cu dînsul († 335) (30 septembrie) 

(Istorisire după Sf. Simion Metafrast, pe scurt)

    Luminătorul Armeniei celei mari, Sfîntul Grigorie, s-a născut din părinţi întunecaţi cu necredinţa, dar luminaţi cu bunul neam şi cu dregătoria. Tatăl lui era un anume Anak, unul din cei mai mari boieri din pămîntul Persiei, de neam Partean, din seminţie împă-rătească, rudenie a lui Artaban, împăratul perşilor, şi a lui Curs ... Detalii... »

Pătimirea Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia şi a celor împreună cu dînşii (26 august)

 • 26 August 17
 • 206
    Marele prigonitor al Bisericii lui Hristos, păgînul împărat Maximian, omorînd pretutindeni mulţi creştini, a mers în Nicomidia, cetatea Bitiniei, şi a intrat mai întîi în capiştea idolească, de s-a închinat necuraţilor zei. Apoi, căzînd cu faţa în jos înaintea idolilor, a adus necuratele lor jertfe, împreună cu toţi cetăţenii. După aceea a poruncit ca pe cei ce cred în Hristos, să-i caute şi să-i aducă la chinuire. Îngrozirea lui era înfricoşată asupra acelora ce ar ascunde un creştin; iar acelora ce ar şti undeva un creştin ascuns şi ar spune sau îl va prinde singur şi-l va aduc ... Detalii... »

SFANTUL PROOROC MIHEIA (14 august)

 • 14 August 17
 • 170
    Sfântul Prooroc Miheia, cel dintâi cu acest nume, era cu neamul din seminţia lui Efrem şi era fiul lui Iemvlaan. El a fost în Israel întru aceleaşi zile, în care a fost şi Sfântul Prooroc Ilie, împă-răţind atunci peste Israel, în Samaria, Ahab şi cu Izabela; iar peste iudei, în Ierusalim, fiind împărat Iosafat. In vremea aceea, seminţiile celor doisprezece fii ai lui Iacov erau despărţite în două împărăţii. Deosebită era împărăţia celor două seminţii: a lui Iuda şi a lui Veniamin - aceasta se numea împărăţia lui Iuda, iar scaunul ei era Ierusalimul; şi deosebită era împărăţia cel ... Detalii... »

Călăuzirea îngerească spre mucenicie

 • 03 August 17
 • 90
    Sfântul martir Pafnutie, s-a nevoit în Ghediria Egiptului, în anii necuviinciosului împărat Diocleţian.  
Într-o noapte, în timp ce priveghea, rugându-se în munte, se arată în faţa lui îngerul Domnului:  
- Bucură-te, Pafnutie, robul lui Hristos! îi zice.  
- Bucură-te şi tu, Domnul meu, a răspuns fără zăbavă cuviosul.  
- Dacă vrei, a continuat îngerul, să găzduieşti mucenicia în locuinţa sufletului tău, pe care ai început s-o clădeşti încă de mic copil, fă tot ce-ţi voi spune: du-te în primul rând la chilia ta şi poartă veşmântul preo ... Detalii... »

SFANTA MUCENITA PARASCHEVA (26 iulie)

 • 25 Iulie 17
 • 253
    Sfânta Parascheva, cuvioasa muceniţă a lui Hristos, s-a născut într-un sat din cele ce erau în hotarele Romei celei vechi, din părinţi creştini cu numele Agaton şi Politeia. Aceştia păzeau poruncile Domnului fără pregetare, dar n-aveau copii. Deci se rugau cu dinadinsul lui Dumnezeu ca să le dea copii, iar Ziditorul şi Milostivul Dumnezeu, Care face voia celor ce se tem de El, ascultându-le rugăciunea, le-a dăruit pe această fiică, care s-a născut în ziua a şasea a săptămânii, şi au numit-o la Sfântul Botez, Parascheva, după numele zilei în care se născuse, fiindcă ziua a şasea l ... Detalii... »

Sfintii Mucenici Trofim si Teofil si cei impreuna cu dansii (23 iulie)

 • 23 Iulie 17
 • 241
    Sfinţii Mucenici Trofim şi Teofil şi împreună cu dînşii şi alţi credincioşi şi adevăraţi robi ai lui Hristos, în număr de 13, au pătimit pe vremea împărăţiei lui Diocleţian. Ei, nesupunîndu-se voii păgînului chinuitor şi nevoind să aducă jertfe idolilor celor fără de suflet şi, astfel, să se lepede de Hristos, au fost spînzuraţi la muncire şi le-au strujit trupurile lor cu fiare ascuţite. Acei păgîni au ucis cu pietre pe răbdătorii de chinuri; după aceea, sfărîmîndu-le fluierele picioarelor, i-au aruncat în foc. Cu tăria cea atotputernică a lui Dumnezeu, ei au fost păziţi vii şi ... Detalii... »

Ce parere aveti despre cei care cinstesc memoria sfintilor inchisorilor intr-un mod neconventional?

 • 21 Iulie 17
 • 526
Ce părere aveţi despre cei care cinstesc memoria sfinţilor închisorilor într-un mod neconvenţional? Mă refer la rapperul care a lansat un album dedicat lor.

    Să-i dea Dumnezeu sănătate! Ştiţi ce vreau să reţineţi? Martirii pe care noi îi pomenim acum erau tineri zbanghii, ca voi sau ca noi. Nu vă închipuiţi că acolo a intrat o elită pură. Mulţi dintre ei şi mărturisesc: există zeci de momente în care mărturisesc că nu au intrat în puşcărie oameni credincioşi. Că nu cunoşteau Scriptura. Că mergeau la biserică aşa, că erau ei duşi de bunica. Dar au ieşit de acolo înviaţ ... Detalii... »

SFANTUL MUCENIC IACHINT (3 iulie)

 • 03 Iulie 17
 • 271
    Pe când Traian împărăţea în Roma, se făcuse prigoană mare împotriva creştinilor, pentru că era dată poruncă împărătească, ca toţi cei ce sunt sub stăpânirea lui să aducă jertfa zeilor; iar cei ce nu vor voi să facă aceasta să fie daţi la munci. In acea vreme era în palatele împărăteşti un tânăr ales, anume Iachint, de neam din Cezareea Capa-dociei, având vârsta de 20 de ani. Acesta stătea totdeauna înaintea feţei împăratului, fiind cu dregătoria postelnic. El era cu viaţă şi credinţă întreg înţeleaptă, creştin adevărat, slujind în taină lui Hristos Dumnezeu şi împodobindu-se cu c ... Detalii... »

SFINTII MUCENICI LEONTIE, IPATIE ŞI TEODUL (18 iunie)

 • 17 Iunie 17
 • 200
    Pe vremea împărăţiei lui Vespasian, era în Roma un oarecare bărbat din rânduiala senatorilor, cu numele Adrian. Acesta era cumplit la obicei, muncitor nemilostiv şi aflător de toate răutăţile. Deci, auzind de creştini că se îngreţoşează de mulţimea zeilor şi de jertfele idoleşti şi hulesc pe zeii ce se cinstesc de romani şi de elini şi spun că Unul este adevăratul Dumnezeu, Hristos, şi pe mulţi îi aduc la credinţa lor, sa umplut de râvnă pentru zeii săi cei spurcaţi şi, ducându-se la împărat, a cerut putere de la dânsul asupra creştinilor ca să-i silească la închinarea de idoli, ... Detalii... »

SFANTUL MUCENIC CONCORDIE (4 IUNIE)

 • 03 Iunie 17
 • 267
    Pe vremea împaratului Antonin s-a ridicat în cetatea Romei mare prigoana împotriva crestinilor, încât nu era cu putinta cuiva a vinde sau a cumpara ceva, afara numai de cei care jertfeau zeilor. Pe atunci era în cetatea Romei un barbat cu numele Concordie, nascut din casa de neam bun, al carui tata se numea Gordian, cu dregatoria preot. Acela, având pe acest fiu Concordie, l-a pus sa învete Sfânta Scriptura si la rânduit între ipodiaconii Preasfintitului Pios, episcopul Romei, care a fost muncit pentru Hristos, pe vremea împaratiei lui Aurelian. Deci, acest fericit Concordie ... Detalii... »

Patimirea Sfintei Mare Mucenite Marina - invingatoarea dracilor (17 iulie)

 • 30 Mai 17
 • 144
    Sfînta Mare Muceniţă Marina s-a născut în Antiohia Pisidiei din părinţi de neam bun, dar nu binecredincioşi, fiind întunecaţi cu păgînătatea elinească. Tatăl ei, cu numele Edesie, era slujitor idolesc. După moartea mamei sale, rămînînd orfană şi în scutece, tatăl său a dat-o la o doică care petrecea într-un sat departe ca la 15 stadii de cetate. Copiliţa, fiind hrănită şi venind în vîrstă, s-a arătat a fi frumoasă cu trupul, dar mai frumoasă cu sufletul, pentru că era împodobită cu bună pricepere şi cu bun obicei. În vremea aceea, fiind mare prigoană împotriva creştinilor, p ... Detalii... »
1 2 3 4 »
Stirea zilei
 • Comentarii
 • Apreciate
 • Vizualizari
Sondaj
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 0
Retele Sociale
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter