19 Octombrie 18

Împotrivire — Dezlegare — Dracii n-au putere să vindece, ci să omoare

  • 03 Februarie 18
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    Dar ce pricinuiesc unii dintre creştini? Noi alergăm, zic, la vrăjitori şi la draci: a) pentru că aflăm vindecare bolilor de care pătimim; b) pentru că ne arată comori ascunse şi ce are să ni se întâmple; şi c) pentru că ne temem de draci, ca de nişte făcători de rău şi urători de oameni şi de aceea cu chip măgulitor le îmblânzim răutatea lor prin vrăjitorie, ca să nu ne facă vreun rău; noi le vom răspunde deosebit. Şi la cea dintâi răspundem, zicând: Ce faci, nebunule creştin, oricine ai fi tu care alergi la vrăjitori şi descântători ca să te vindeci? Şi o crezi tu aceasta vreodată, că diavolul are să vindece boala ta? Dacă el este ucigător de oameni din început şi a omorât tot neamul omenesc, cum se va face acum doctor al tău? „Căci acela, zice, ucigător de oameni a fost dintru început” (Ioan 8, 44); „Dumnezeu îl numeşte ucigător de oameni şi tu alergi la el ca la un doctor? Şi ce cuvânt vei da când se va cere de la tine răspuns?” Sunt cuvintele lui Hrisostom (Cuvânt 5 asupra iudeilor).
    Nu vezi cum într-o clipeală de ochi a omorât două mii de porci în mare şi pe tine te va vindeca? Şi dacă de porci nu le-a fost milă dracilor, cum de tine le va fi milă? „Şi dacă de porci nu s-au milostivit, cu atât mai mult de noi” (Ibidem). Nu vezi cum dracii n-au putut să vindece nici chiar pe vrăjitorii şi fermecătorii care erau slujitori ai lor, de băşicile şi bubele date de Moise în Egipt şi pe tine au să te vindece? „Si nu puteau, zice, vrăjitorii să stea înaintea lui Moise, pentru răni, că s-au făcut răni în vrăjitori” (Ieşire 9, 11). Şi dacă dracii nu se milostivesc de sufletul tău, cum se vor întrista pentru trupul tău? Dacă dracii se silesc a te izgoni din împărăţia lui Dumnezeu, cum te vor izbăvi de boală? Râsuri sunt acestea şi basme. Fiindcă după dumnezeiescul Hrisostom, dracii ştiu a vicleni şi a vătăma, iar nu a vindeca. „Râsuri sunt acestea şi basme, a vicleni şi a vătăma ştiu dracii, iar nu a vindeca. Pe suflet nu-l cruţă, şi de ale trupului, spune-mi mie, se vor milostivi? Din împărăţie se apucă să te scoată şi de boale au să te vindece?” (Cuvânt către cei ce iudaisesc). Şi fiindcă după Marele Vasile, alt lucru mai plăcut nu este dracilor, precum a mâhni şi a necăji pe om în multe feluri de chipuri şi pedepse: „Nu este nimic mai dulce urătorului de oameni, decât cu felurite chipuri a întrista şi a pedepsi pe om”.
    Deci, nu te amăgi, creştine, ci încredinţează-te că nici lupul nu poate să se facă vreodată oaie — după proverb — nici diavolul nu se va face cândva doctor, că mai lesne poate focul să îngheţe şi zăpada să se încălzească, decât dracul să vindece cu adevărat. Pentru că el, deşi ar voi cumva să te vindece, însă nu poate, fiindcă e cu totul neputincios. Şi dacă vom presupune că poate să te vindece, însă nu voieşte; fiindcă sănătatea omului este bună, iar diavolul totdeauna urăşte cele bune şi pentru aceea se numeşte urâtor de bine. Dar să zicem că ar vrea să te vindece, însă nu ştie, căci precum zice Areopagitul Dionisie (despre dumnezeieştile numiri, cap. 4): „S-a întunecat lumina îngereştei cunoştinţe ce a avut-o”; zice însă şi Marele Vasile că, după ce a căzut diavolul, s-a stins fericita acea deprindere a cunoştinţei ce avea şi s-a aprins în el cu totul din contră, necunoştinţa, adică, răutatea. „Căzând din simplitate diavolul şi aruncând departe vrednicia îngerească, din năravul lui s-a numit diavol şi stingând pe cea dintâi a lui fericită deprindere, a aprins puterea cea contra acesteia” (Epistolă apologetică către cei din Chesaria). Dar şi după cum am zis, să presupunem că poate şi voieşte şi ştie să te vindece; însă, dacă nu-l va slobozi Dumnezeu, el de la sine nu poate să facă nimic.

Extras din: HRISTOITIA (BUNUL MORAL AL CREŞTINILOR)      
Editura Bunavestire, Bacău, 2001 cu binecuvântarea P.S. IOAN Episcopul Covasnei şi Harghitei
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0