18 Noiembrie 18

Ierarhul - "alesul" lui Dumnezeu

  • 05 August 17
  • Minuni ale Sfintilor cu puterea lui Dumnezeu
  • 0
    Una din marile figuri bisericeşti ale secolului al IV-lea este Sfântul Amfilohie*, episcop al Iconiei. Capadocian precum atâţia alţi Sfinţi Părinţi ai timpului, acesta avea legături de rudenie cu Cuvioasa Olimpiada şi Sfântul Grigorie Teologul, precum şi o strânsă prietenie duhovnicească pe care a legat-o cu Sfântul Vasile.  
    Sfântul Amfilohie, după ce a dobândit o vastă cultură bisericească, s-a retras într-un pustiu al Asiei Mici, spre Likaonia ca să ducă viaţă ascetică. În timp scurt educaţia lui creştină şi nevoinţele lui duhovniceşti i-au adunat lângă el îndeajuns de mulţi ucenici.  
    Patruzeci de ani avea de când era în asceză, când a adormit, episcopul Iconiei, Ioan. Preaînţeleptul Dumnezeu a trimis atunci un înger al Lui la Amfilohie şi-i porunceşte:  
- Amfilohie, să te duci în mitropolia iconienilor şi să devii pastor al oilor gânditoare!  
Chiar dacă sfântul a ascultat cu cuvioşie vocea dumnezeiască, nu a hotărât să îndeplinească porunca deoarece a crezut că nu este vrednic pentru o asemenea lucrare.  
    Şi în noaptea următoare a venit îngerul şi a rostit aceleaşi cuvinte. Nici acum nu a răspuns sfântul deoarece a crezut că noaptea precedentă a fost o ispită diavolească.  
   În sfârşit, a treia noapte, s-a arătat din nou îngerul şi i-a zis cu o oarecare duritate:  
- Nu te opune poruncii dumnezeieşti, Amfilohie, harul Duhului Sfânt te-a ales episcop.  
Atunci sfântul i-a zis cu îndrăzneală:  
- Dacă eşti cu adevărat înger al lui Dumnezeu, rămâi să ne rugăm împreună.  
Îngerul a primit.  
- “Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot...”, a început să se roage Amfilohie.  
    Îngerul stătea lângă el în picioare. La urmă l-a luat de mâna şi l-a dus în biserică. Uşile s-au deschis imeadiat de la sine!  
    Imediat ce s-au aflat înăuntru, o lumină cerească a umplut tot locul. Dintr-o dată s-au arătat mulţi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, care l-au luat pe Amfilohie în Sfântul Altar şi i-au pus în mâini o Evanghelie.  
- Dumnezeu să fie cu tine! i-au zis. Unul dintre aceştia, care părea a fi începătorul lor, le-a zis celorlalţi:  
- Să ne rugăm ca să-l umbrească harul Preasfântului Duh.  
După ce s-au rugat, s-au întors din nou la Amfilohie.  
- Pace ţie!  
    Aceştia au rostit aceste cuvinte şi s-au făcut nevăzuţi.  
    Era miezul nopţii. Sfântul era puţin confuz. Rămăsese în biserică uluit, extaziat, fără de grai... Acolo l-au găsit alţi fraţi, ucenicii lui, când au venit la utrenie.   
    Văzându-l pe Amfilohie schimbat şi îmbrăcat în lumină cerească nu au întârziat să-l întrebe ce i s-a întâmplat.  
    Minunatele întâmplări şi demne de slăvit nu se terminaseră.  
    Când mai târziu sfântul a plecat de la chilia lui, s-a întâlnit cu şapte episcopi care veneau să-l întâmpine. Tuturor acestora le vorbise vedenia dumnezeiască poruncindu-le însăşi Domnul să-l hirotonească episcop al Iconiei.  
S-au apropiat de el şi l-au întrebat:  
- Cum eşti alesul lui Dumnezeu, Amfilohie?  
- Eu sunt, păcătosul şi nevrednicul, a răspuns acela smerit, fără să zăbovească.  
    L-au luat şi l-au dus în biserică ca să facă tot ce le-a poruncit Duhul Sfânt.  
    Când i-au pus veşmintele arhiereşti, sfântul a înţeles scopul lor. Atunci le-a povestit cu lux de amănunte întâmplarea din acea noapte.  
    Cu cuviinţă şi uimire l-au ascultat episcopii, fiind siguri pe deplin de vrerea lui Dumnezeu. 
După puţin timp, tronul arhieresc al Iconiei a fost ocupat de “alesul” şi purtătorul de duh, Sfântul Amfilohie. 
 

Extras din: Minuni ale Sfinţilor Îngeri / Tipărit cu binecuvântarea 
Prea Sfinţitului GALACTION Episcopul Alexandriei şi Teleormanului  
Traducere din limba greacă: Ion Andrei Ţârlescu 
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0