19 Octombrie 18

Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine - Inteleptul imparat Solomon despre femeie

  • 01 Martie 18
  • Sfanta Scriptura
  • 0
Pildele lui Solomon | Capitolul 5
Ferirea de desfrânare. Îndreptarea spre curăţie.


3 Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul,
4 Dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuţişuri.
5 Picioarele ei coboară către moarte; paşii ei duc de-a dreptul în împărăţia morţii.
6 Ea nu ia seama la calea vieţii, paşii ei merg în neştire, nici ea nu ştie unde.
7 Fereşte-ţi calea ta de ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
8 Şi acum, fiul meu, ascultă-mă şi nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele.
17 Binecuvântat să fie izvorul tău şi să te mângâi cu femeia ta din tinereţe.
18 Cerboaică preaiubită şi gazelă plină de farmec să-ţi fie ea; dragostea de ea să te îmbete totdeauna şi iubirea ei să te desfăteze.
19 Pentru ce, fiul meu, să te momească femeie străină şi tu să îmbrăţişezi sânul unei necunoscute?

Pildele lui Solomon | Capitolul 6
Îndemn la munca cinstită şi la viata curată.


20 Păzeşte, fiule, povaţa tatălui tău şi nu lepăda îndemnul maicii tale.
21 Leagă-le la inima ta, pururea atârnă-le de gâtul tău.
22 Ele te vor conduce când vei vrea să mergi; în vremea somnului te vor păzi, iar când te vei deştepta vor grăi cu tine.
23 Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii.
24 Ele te vor păzi de femeia vicleană, de limba cea ademenitoare a celei străine.
25 Nu dori frumuseţea ei întru inima ta şi să nu te vâneze cu genele ei.
26 Că femeia desfrânată umblă după o bucată de pâine, pe când femeia-soţie doreşte un suflet de mare preţ.
27 Oare poate pune cineva foc în sânul lui, fără ca veşmintele lui să nu ardă?
28 Sau va merge cineva pe cărbuni fără să i se frigă tălpile?
29 Aşa este cu cel ce se duce la femeia aproapelui său: nimeni din cei ce se ating de ea nu va rămâne nepedepsit.
30 Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să-şi astâmpere foamea;
31 Dar când a fost prins, el dă înapoi înşeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui.
32 Cel ce se desfrânează însă cu o femeie este lipsit de minte, se pierde pe el însuşi făcând astfel;
33 El nu dobândeşte decât bătaie, iar ocara lui niciodată nu se şterge.
34 Pizma trezeşte mânia omului defăimat şi el este fără milă în ziua răzbunării;
35 El nu se uită la nici un preţ de răscumpărare, şi chiar când îi vei spori darurile, tot nu se îmblânzeşte.

Pildele lui Solomon | Capitolul 7
Ferirea de desfrânare.


1 Fiul meu; păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine.
2 Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi.
3 Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale!
4 Spune înţelepciunii: "Tu eşti sora mea!", şi numeşte priceperea prietena ta,
5 Ca ea să te păzească de femeia străină, de femeia altuia, ale cărei cuvinte sunt ademenitoare.
6 Odată stam la fereastra casei mele şi priveam printre gratii,
7 Şi am zărit printre cei lipsiţi de minte, am văzut un tânăr fără pricepere.
8 El trecea pe uliţă pe lângă colţul casei ei şi se îndrepta către locuinţa ei.
9 Era în amurgul serii unei zile, când se lasă umbra şi întunericul nopţii.
10 Şi iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată şi cu prefăcătorie în inimă;
11 Aprigă şi de neţinut în frâu, picioarele ei nu se mai odihneau în casă;
12 Când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colţ.
13 Ea îl apucă şi-l sărută şi cu o căutătură obraznică îi zise:
14 "Trebuia să aduc jertfe de pace; astăzi am împlinit făgăduinţele mele;
15 Pentru aceasta am ieşit în întâmpinarea ta, ca să te caut şi iată că te-am găsit.
16 Cu scoarţe am gătit patul meu, cu aşternuturi de în din Egipt,
17 Cu miresme am stropit patul meu, cu mir, aloe şi chinamon.
18 Vino, să ne îmbătăm de iubire până dimineaţă, să ne cufundăm în desfătări de dragoste,
19 Că bărbatul meu nu este acasă, plecat-a la drum departe,
20 Luat-a cu dânsul o pungă cu bani şi se va întoarce acasă la lună plină!"
21 Ea îl ademeni prin mulţimea cuvintelor ei şi-l smulse prin graiurile ademenitoare ale buzelor sale;
22 El începu să meargă dintr-o dată după ea, ca un bou la junghiere şi ca un cerb care se zoreşte spre capcană,
23 Până când o săgeată îi străpunge ficatul; după cum o pasăre grăbeşte spre laţ şi nu-şi dă seama că acolo îşi sfârşeşte viaţa.
24 Şi acum, fiule, ascultă-mă şi ia aminte la cuvintele gurii mele!
25 Inima ta să nu se plece spre căile ei şi nu te rătăci pe potecile ei,
26 Căci ea a rănit pe mulţi şi pe foarte mulţi i-a omorât.
27 Casa ei sunt căile iadului, care duc la cămările morţii.

Pildele lui Solomon | Capitolul 9
Chemarea prietenească a înţelepciunii.


13 Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic.
14 Ea stă la uşa casei sale, pe un scaun înalt şi strigă,
15 Ca să poftească pe cei ce trec pe drum şi pe cei ce merg pe calea lor fără să se abată:
16 "Cine este neînţelept să intre la mine!" Şi celui lipsit de buna-chibzuială îi zice:
17 "Apa furată e mai plăcută şi pâinea mâncată pe furiş are gust mai bun".
18 Şi omul nu ştie că acolo sunt numai umbre, iar cei pe care îi pofteşte nebunia se află de mult în adâncurile şeolului (locuinţa morţilor).

Pildele lui Solomon | Capitolul 11
Folosul şi piedicile în calea dreptăţii.


16 Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.
17 Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său.

22 Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.
23 Dorinţa celor drepţi este bine; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.

Pildele lui Solomon | Capitolul 12
Sfaturi folositoare pentru viată.


4 Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.

Pildele lui Solomon | Capitolul 14
Lauda iscusintei în viată.


1 Femeile înţelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor.
2 Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe îl dispreţuieşte.

Pildele lui Solomon | Capitolul 18
Prietenia şi înfranarea limbii.


22 Cel ce găseşte o femeie bună află un lucru de mare preţ şi dobândeşte dar de la Dumnezeu.

Pildele lui Solomon | Capitolul 19
Săracii cinstiţi şi fiii binecrescuţi.


13 Un fiu neascultător este nenorocirea tatălui lui, iar certurile unei femei un jgheab care curge întruna.

Pildele lui Solomon | Capitolul 21
Providenţa lui Dumnezeu.


9 Mai degrabă să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o femeie certăreaţă şi într-o casă mare.
19 Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă.
20 Comori de preţ şi untdelemn (se găsesc) în casa celui înţelept, dar omul cel nebun le risipeşte.

Pildele lui Solomon | Capitolul 22
Diferite sfaturi.


14 O groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea.
15 Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el.

Pildele lui Solomon | Capitolul 23
Bunăcuviinţa şi cumpătarea.


27 Căci femeia desfrânată este o groapă adâncă şi cea străină un puţ strâmt.
28 Pentru aceasta ea stă ca un hoţ la pândă şi sporeşte printre oameni numărul celor înşelaţi de ea.
29 Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi?
30 Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu mirodenii.
31 Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât,
32 Căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin.
33 Dacă ochii tăi vor privi la femei străine şi gura ta va grăi lucruri meşteşugite,
34 Vei fi ca unul care stă culcat în mijlocul mării, ca unul care a adormit pe vârful unui catarg.
35 "M-au lovit... Nu m-a durut! M-au bătut... Nu ştiu nimic! Când mă voi deştepta din somn, vai cere iarăşi vin".

Pildele lui Solomon | Capitolul 27
Nenorocirile mâniei şi bucuriile adevăratei prietenii.


15 Un jgheab care curge în vreme de ploaie şi o femeie arţăgoasă sunt la fel;
16 Cel care vrea s-o oprească opreşte vânt şi mâna lui cea dreaptă parcă ar ţine în ea untdelemn.
17 Fierul cu fier se ascute şi un om ascute mânia altui om.

Pildele lui Solomon | Capitolul 30
Cugetări despre rostul vieţii.


20 Aşa este purtarea unei femei desfrânate: ea mănâncă şi îşi şterge gura şi zice: "N-am făcut nimic rău"
21 Pentru trei lucruri se cutremură pământul, ba chiar pentru patru nu poate să rabde:
22 Pentru robul care ajunge rege, pentru nebunul care se satură de pâine,
23 Pentru o femeie dispreţuită când ea se mărită şi pentru o slugă care moşteneşte pe stăpâna sa.

Pildele lui Solomon | Capitolul 31
Comoara de mare preţ este femeia virtuoasă şi harnică.


2 Fiul meu, rodul pântecelui meu, feciorul făgăduinţelor mele, cu ce pot eu să te îndemn?
3 Nu da puterea ta femeilor şi căile taie celor care pierd pe regi.

10 Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul.
11 Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată.
12 Ea îi face bine şi nu rău în tot timpul vieţii sale:
13 Ea caută lână şi cânepă şi lucrează voios cu mâna sa.
14 Ea se aseamănă cu corabia unui neguţător care de departe aduce hrana ei.
15 Ea se scoală dis-de-dimineaţă şi împarte hrana în casa ei şi dă porunci slujnicelor.
16 Gândeşte să cumpere o ţarină şi o dobândeşte; din osteneala palmelor sale sădeşte vie.
17 Ea îşi încinge cu putere coapsele sale şi îşi întăreşte braţele sale.
18 Ea simte că bun e câştigul ei; sfeşnicul ei nu se stinge nici noaptea.
19 Ea pune mâna pe furcă şi cu degetele sale apucă fusul.
20 Ea întinde mâna spre cel sărman şi braţul ei spre cel necăjit.
21 N-are teamă pentru cei ai casei sale în vreme de iarnă, căci toţi din casă sunt îmbrăcaţi în haine stacojii.
22 Ea îşi face scoarţe; hainele ei sunt de vison şi de porfiră.
23 Cinstit este bărbatul ei la porţile cetăţii, când stă la sfat cu bătrânii ţării.
24 Ea face cămăşi şi le vinde, şi brâie dă neguţătorilor.
25 Tărie şi farmec este haina ei şi ea râde zilei de mâine.
26 Gura şi-o deschide cu înţelepciune şi sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei.
27 Ea veghează la propăşirea casei sale şi pâine, fără să lucreze; ea nu mănâncă.
28 Feciorii săi vin şi o fericesc, iar soţul ei o laudă:
29 "Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!"
30 Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată!
31 Să se bucure de rodul mâinilor sale, şi la porţile cetăţii hărnicia ei să fie dată ca pildă!

Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0