19 Iulie 19

"Doamne, dă-i sănătate. Nu-l lăsa să moară. Fie-ţi milă de tinereţile lui"

  • 15 Iunie 19
  • Tineri
  • 0
    Doi părinţi au făcut un copil, după care s-au hotărât să trăiască în înfrânare. Şi se rugau la Dumnezeu să ajungă în rai laolaltă cu copilul lor, Ştefan. Tatăl a murit când copilul avea numai trei ani.
    Când Ştefan a ajuns la liceu a început să se drogheze. Deşi primise o educaţie bună, totuşi un prieten al său l-a convins că nu se întâmplă nimic dacă încearcă măcar o dată. Când mama sa a aflat, a fost biruită de deznădejde. L-a convins pe băiat să se spovedească, dar, după spovedanie, pentru că nu vroia să mai ia droguri, băiatul se simţea din ce în ce mai rău.
    A fost dus la spital cu salvarea. Disperată, mama lui se ruga cu lacrimi în ochi: „Doamne, dă-i sănătate. Nu-l lăsa să moară. Fie-ţi milă de tinereţile lui”.
    Tatăl lui Ştefan se ruga: „Doamne, ia-l acum, ca să nu mai cadă, să nu se nenorocească din cauza drogurilor. Mai bine să rămână femeia mea singură pe lume decât cu un băiat dependent de droguri”.
    Dar a auzit un glas: „Mai degrabă voi asculta rugăciunea femeii tale, care duce o viaţă de aspră nevoinţă, decât pe a ta care te odihneşti în lumina raiului. Şi îi voi da lui nu numai vindecare trupească, ci şi sufletească, ca să fie bucurie pentru mama care l-a crescut cu atâta jertfire”.
    După câteva zile în care a stat în comă, băiatul şi-a revenit. Mama l-a mutat la un alt liceu, pentru a-l rupe de grupul de prieteni. De atunci Ştefan s-a înţelepţit şi nu s-a mai lăsat influenţat de cei care îl îndemnau să guste din plăcerile vinovate ale tinereţii.

    Povestit-a un bătrân: „Patru bătrâni s-au prins între dânşii să trăiască într-un suflet împreună în veacul acesta şi iarăşi împreună să se afle în ceruri, crezând cuvântul stăpânesc ce zice: dacă doi din voi se vor uni pe pământ, pentru tot lucrul ce îl vor cere, va fi lor de la Tatăl Meu care este în ceruri. Deci trei dintre dânşii, petrecând în nevoinţă, se linişteau în pustie. Iar celălalt le slujea la trebuinţele lor. S-a întâmplat că doi s-au sfârşit în Hristos şi s-au dus la loc de odihnă, iar doi au rămas pe pământ, slujitorul, adică, şi unul din cei ce se linişteau.
    Şi, din zavistia vrăjmaşului, slujitorul a căzut în curvie. Şi s-a descoperit unuia din bătrânii cei văzători cu mintea că cei doi ce s-au săvârşit se rugau lui Dumnezeu pentru fratele slujitor, zicând: «Dă ca fratele să fie mâncat de leu, sau de altă fiară, ca, spălându-se de păcat, să vină în locul acesta în care suntem şi să nu rămână jos unirea noastră». Şi pe când se întorcea fratele de la ascultarea sa, l-a întâlnit un leu şi căuta să-l omoare, dar a cunoscut ce s-a întâmplat şi cel ce se liniştea, căci i se descoperise lui. De aceea, sta la rugăciune, rugându-se lui Dumnezeu pentru fratele şi îndată a stat leul.
    Iar cei doi părinţi, care acum se săvârşiseră, se rugau lui Dumnezeu, zicând: «Rugămu-ne, Ţie, Stăpâne, să fie mâncat de leu şi să vină împreună cu noi în fericirea aceasta şi nu asculta, Sfinte, pe cel ce se roagă Ţie pe pământ!». Iar bătrânul cu lacrimi se ruga lui Dumnezeu să fie miluit fratele şi să scape de leu. Şi a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui şi a zis celor ce erau în cer: «Drept este să-l ascult pe el, căci voi aici sunteţi întru odihnă, izbăvindu-vă de sudorile şi ostenelile vieţii, iar acela obosit este întru ostenelile trupului şi apoi se luptă cu duhurile răutăţii. Drept este aceluia să-i dau darul».
    Deci îndată s-a depărtat leul de la frate, care venind la chilie l-a aflat pe bătrân încă plângând pentru dânsul. Apoi i-a povestit lui toate câte i s-au întâmplat şi a mărturisit păcatul pe care l-a făcut şi, cunoscând că l-a umilit Dumnezeu, s-a pocăit şi în puţină vreme a venit la măsura cea dintâi, ostenindu-se împreună cu el şi bătrânul. Apoi au adormit şi ei şi s-a descoperit bătrânului celui cu mintea văzător cum că toţi patru s-au aşezat la un loc, după făgăduinţele cele nemincinoase ale Domnului nostru Iisus Hristos”
.

Extras din: Danion Vasile - PATERICUL MIRENILOR - PILDE PENTRU SECOLUL XXI      
Editura Egumenita Galati 2004
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe