16 August 18

DESPRE ÎNDOIALA ÎN CREDINŢĂ

  • 04 August 18
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    După opt zile de la Învierea sa din morţi,Mântuitorul Iisus Hristos, s-a arătat din nou ucenicilor săi, şi trecând prin uşile încuiate a spus Sfântului Apostol Toma:
    "- Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. (Ioan 20, 26-27)
    Sfântul Apostol Toma, pipăind şi văzând rănile Domnului, cuprins de frică şi de uimire, a strigat cu smerenie şi cu credinţă:
    "- Domnul meu şi Dumnezeul Meu !" (Ioan 20, 28).
    Domnul Iisus Hristos, l-a mustrat pentru puţina lui credinţă zicând: "- Pentru că M-ai văzut,Tomo, ai crezut! Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!" (Ioan 20, 28-29)
    Sfântul Apostol Toma a fost atunci un Apostol îndoielnic.
    El a crezut, numai după ce a văzut şi a cercetat adevărul, pipăind ranele lui Hristos. De aceea, l-a mustrat Domnul nostru Iisus Hristos, căci credinţa vine prin auz (Ioan 1, 7; 17, 20) iar nu prin pipăire sau prin vedere.
    Credinţa vine din interior, din inimă, iar nu din afară.
    Credinţa vine prin Cuvântul Dumnezeiesc (Rom. 10, 17).
    Dar dacă Sfântul Apostol Toma s-a îndoit de Învierea Domnului, după ce şi-a pus mâna în coasta Lui, s-a căit de necredinţa sa, a căzut în genunchi şi a mărturisit cu lacrimi de credinţă, păcatul său prin cuvintele:
    "Domnul Meu şi Dumnezeul Meu!"
    Oare câţi din creştinii de astăzi,nu cad în păcatul îndoielii şi al necredinţei în Dumnezeu?
    Însă, oare câţi se întorc la credinţă, cu căinţă şi smerenie ca Sfântul Apostol Toma?
    Din cauza fricii de moarte şi Sfântul Apostol Petru, s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele:
    "- Nu cunosc pe omul acesta!" (Matei 26, 74)
    Dar, la miezul nopţii, după cântatul cocoşului, Sfântul Apostol Petru: "A ieşit afară şi a plâns cu amar". Toată viaţa s-a căit Sfântul Apostol Petru pentru căderea şi necredinţa sa.
    Oare câţi creştini nu se îndoiesc de existenţa lui Dumnezeu? Câţi nu înjură şi nu-L hulesc? Câţi nu caută dovezi şi zic: "- Nu cred până nu văd." Câţi creştini nu caută să pipăie rănile şi coasta Domnului, cerând dovezi ale existenţei lui Dumnezeu. Câţi creştini nu zic: "- Aici este raiul şi iadul! Aici pe pământ este totul!
    Şi nici atunci când sunt bolnavi şi pe patul de moarte nu zic: "- Tu eşti Dumnezeul Meu şi Domnul Meu! Iartă-mi necredinţa mea. Iartă-mi
păcatele mele.
    Nici măcar la bătrâneţe, nu se întorc la Dumnezeu, ca să plângă cu amar viaţa lor din tinereţe, cheltuită în desfrâu, în greutăţi şi în necredinţă. Puţini sunt cei ce se pocăiesc de păcatele lor la bătrâneţe. Cei mai mulţi, mor aşa cum au trăit, în necredinţă şi în nepocăinţă, spre a lor osândă veşnică. Cu adevărat mare este credinţa în Dumnezeu însoţită de fapte bune. De
aceea a zis Mântuitorul Iisus Hristos:
    "Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut." (Ioan 20, 29)
    Noi nu am văzut, nici ca Sfinţii Apostoli pe Domnul nostru Iisus Hristos şi, nici ca Sf. Apostol Toma, n-am pipăit coasta Lui. Am auzit numai învăţătura Evangheliei, iar Cuvântul Dumnezeisc ne-a luminat mintea şi inima noastră şi am crezut, că acesta este Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
    Domnul Iisus Hristos fericeşte, pe cei ce nu l-au văzut şi au crezut. Noi, cu adevărat vom fi fericiţi, dacă credinţa noastră, va fi o credinţă roditoare numai de fapte bune, săvârşite prin dragoste creştină. O credinţă care se desăvârşeşte şi se arată prin faptele noastre cele bune.
    Din mila lui Dumnezeu, avem cea mai desăvârşită credinţă, credinţa dreptslăvitoare, credinţa ortodoxă. Să unim cu credinţa noastră şi faptele noastre cele bune şi plăcute lui Dumnezeu, căci numai aşa vom fi în rândurile drepţilor şi a fericiţilor.

Extras din: PUTEREA CREDINŢEI ORTODOXE / VIAŢA ŞI MINUNILE SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON
TIPĂRITĂ CU BINECUVÎNTAREA ÎNALT PREA SFINŢITULUI PIMEN ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR
Catedrala SFÂNTA TREIME VATRA - DORNEI / EDITURA PANAGHIA
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0