21 Aprilie 18

De ce nu este îngăduită nepomenirea episcopului la sfintele slujbe în biserica ortodoxă?

  • 17 Octombrie 17
  • Schismatici
  • 0
    Încetarea pomenirii ierarhului de către clericul slujitor atrage după sine, în mod inevitabil, sancționarea clericului respectiv de către Biserică pentru încălcarea rânduielii liturgice canonice. Acolo unde nu mai este pomenit ierarhul, a cărui prezență liturgică este vizibilă prin Antimisul de pe Sfânta Masă, semnat de acesta, Sfânta Euharistie nu este canonică potrivit credinței și disciplinei ortodoxe. Preotul care nu-l mai pomenește pe ierarhul său canonic la sfintele slujbe nu se mai poate legitima ca slujitor al Sfântului Altar.
    De pildă, Sfântul Ignatie Teoforul († 107),cel care i-a cunoscut personal pe Apostolii Domnului, spune: „Nimeni să nu facă fără episcop ceva din cele ce țin de Biserică. Acea Euharistie să fie socotită validă care este sub episcop sau sub cel căruia îi îngăduie acela” (Epistola către Smirneni VII, 1).
 

    În același înțeles, Părintele Dumitru Stăniloae evidenția importanța pomenirii liturgice a episcopului, ca pe un element fundamental în manifestarea unității Bisericii: „Ne rugăm întâi pentru pomenirea arhiereului, prin care ni se comunică harurile lui Hristos, venite de la Apostoli, şi care le are în comuniune cu toți episcopii, deci cu toată Bi serica. Prin aceasta se arată că vrem să rămânem în uni tatea şi în dreapta credință a Bisericii apostolice. Nu ne pu tem mântui decât în aceasta. Despărțirea de ea e una cu despărțirea de Hristos, de unitatea celor ce-L recunosc în adevărul Lui, aşa cum L-au cunoscut Apostolii. Nu numai arhiereul şi preotul se roagă pentru credincioşii păstoriți, ci şi credincioşii pentru ei. Nu numai de la inimă curge sân gele spre mădulare, ci şi invers. Aşa se menține unitatea şi viața organismului”(Pr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, E.I.B.M.B.O.R., București, 2004, p. 380).

Extras din: Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-26 iunie 2016 
Editura Basilica București- 2017
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe
Colaboratori: www.ioanistrati.ro

Total online: 2
Vizitatori: 2
Utilizatori: 0