23 Februarie 18

Cuvant al Sfantului Antioh despre chemarea lui Dumnezeu

  • 24 Iulie 17
  • Invatatura de Credinta
  • 0
    Fiindcã Domnul Dumnezeu ne cheamã pe noi prin Lege si prin prooroci, prin apostoli si evanghelisti, iar, mai mult, ne si roagã, nu se cade nouã, din lene, a nu lua seamã la chemarea Lui, la mântuirea noastrã, ca nu cumva, pentru întârziere, sã ni se încuie cãmara cea doritã si apoi, mult bãtând, în zadar sã fim fãrã de nici un folos. Ci, mai bine sã ne sârguim, o, fratilor, ca sã ajungem la cetatea cea mare, la Ierusalimul cel de Sus, care este maica noastrã, a tuturor celor ce vietuim. Este tara întru care strãluceste Lumina cea neînseratã, Ochiul cel neadormit, Dãtãtorul bunãtãtilor celor vesnice. Deci, o, fratilor, de ne vom apropia cu fricã si cu dragoste de Stãpânul nostru cel bun, apoi vom vedea toatã lumea îngerilor si a arhanghelilor. Si, oricât de multi ar fi îndrãgitorii Ierusalimului celui de Sus, toti vor gusta din mângâierile lui, cã din pârâul cel cu apã vie se vor adãpa. Sã nãzuim spre Acela care a zis: „Apropiati-vã de Mine si Mã voi apropia de voi”. Sã ascultãm pe Dãtãtorul de Lege, Cel ce zice: „De veti asculta glasul Meu, Îmi veti fi Mie popor ales, împãrãteascã preotie, neam sfânt”. Cã zice: „Fiti sfinti, cã Eu sfânt sunt, Domnul Dumnezeul vostru, si popor ales v-am luat pe voi Mie”. Iar la Întelepciune zice: „Apropiati-vã de Mine cei ce Mã doriti pe Mine, si din bunãtãtile Mele vã veti sãtura, pentru cã mai dulce decât mierea sunt Eu. Cã cel ce mãnâncã, nu va mai flãmânzi, si cel ce Mã ascultã pe Mine, nu se va rusina”. ªi iarãsi: „Veniti de mâncati pâinea Mea si beti vinul pe care l-am pregãtit vouã si lãsati nebunia voastrã. Cãutati întelepciunea si veti trãi”. Iar David zice: „Apropiati-vã de Dânsul si vã veti lumina si fetele voastre nu se vor rusina”. Iar Apostolul zice: „Dacã ati înviat împreunã cu Hristos, apoi cele de sus le cãutati, unde este Hristos de-a dreapta Tatãlui, sezând”. ªi mai zice încã: „Drept aceea, iatã, nu sunteti strãini si pribegi, ci cetãteni cu sfintii si cu cei apropiati ai lui Dumnezeu”. Deci, sã ne apropiem de scaunul lui Dumnezeu ca sã luãm milã si sã aflãm dar la vremea cea prielnicã. Iar Iubitorul de oameni Dumnezeu ne cheamã pe noi, zicând: „Veniti la Mine toti cei osteniti si împovãrati si Eu vã voi odihni pe voi. Luati jugul Meu asupra voastrã si vã învãtati de la Mine, cã sunt blând si smerit cu inima si veti afla odihnã sufletelor voastre. Cã jugul Meu este bun si sarcina Mea usoarã este” (Matei 11, 28-30).
    Deci, acestea le grãieste si ne cheamã pe noi Însusi Hristos, Dumnezeul nostru. 
 

Fragment extras din Proloage, vol. I, Ed. Buna-Vestire, Bacãu, 1995, p. 528.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 5
Vizitatori: 5
Utilizatori: 0