22 Octombrie 18

Cine inoveaza prin schisma se imbraca cu blestemul ca si cu o haina

  • 01 Octombrie 16
  • Schismatici
  • 0
    Cãci credinta noastrã, fratilor, nu este de la oameni si prin om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos, pe care au vestit-o dumnezeiestii Apostoli, au întãrit-o sfintele Sinoade ecumenice, au transmis-o prin succesiune prea marii Dascãli întelepti ai lumii si a confirmat-o sîngele vãrsat al sfintilor Martiri. Sã tinem mãrturisirea pe care am primit-o curatã de la atîtia bãrbati, evitînd orice inovatie, ca pe o insuflare a diavolului; cel care primeste inovatie vãdeste nedesãvîrsitã Credinta ortodoxã cea propovãduitã. Dar aceasta este pecetluitã ca desãvîrsitã, nesuferind nici micsorare, nici adãugire, nici vreo schimbare oarecare, si cel care îndrãzneste sã facã sau sã sfãtuiascã sau sã cugete la aceasta, a si tãgãduit credinta lui Hristos, s-a si supus de bunã voie anatemei vesnice, pentru blasfemie împotriva Duhului Sfînt, ca si cum adicã n-ar fi vorbit drept în Scripturi si prin Sinoadele ecumenice. Aceastã înfricosatã anatemã, frati si fii iubiti în Hristos, nu o rostim noi astãzi, ci a rostit-o cel dintîi Mîntuitorul nostru (Matei XII, 32): Celui ce va vorbi împotriva Duhului Sfînt nu i se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel viitor; a rostit-o dumnezeiescul Pavel (Galateni I, 6): Mã mir cã asa de iute ati trecut de la Hristos Cel ce v-a chemat în har la altã evanghelie, care nu este altceva, decît cã sunt unii dintre voi, care vã tulburã si voiesc sã schimbe Evanghelia lui Hristos; dar chiar dacã noi sau Înger din cer va vesti vouã altceva decît v-am vestit, anatema sã fie; au rostit-o cele sapte Sinoade ecumenice si toatã ceata de-Dumnezeu-purtãtorilor Pãrinti. De aceea toti cei care inoveazã sau prin erezie sau prin schismã, de bunã voia lor s-au îmbrãcat, dupã psalmist (Psalm CVIII, 17), cu blestemul ca si cu o hainã, fie cã ar fi fost Papi, fie Patriarhi, fie clerici, fie laici. Chiar Înger din cer, anatema sã fie, dacã cineva vesteste vouã altceva decît ati primit. Asa cugetînd Pãrintii nostri si ascultînd de cuvintele cele de suflet mîntuitoare ale lui Pavel, au stat statornici si neclintiti în credinta cea prin succesiune încredintatã lor si au pãstrat-o neschimbatã si neîntinatã printre atîtea erezii si ne-au transmis-o nouã curatã si nefalsificatã, cum curatã a iesit din gura celor dintîi slujitori ai Cuvîntului. Asa cugetînd si noi o vom transmite curatã, cum am primit-o, generatiilor viitoare, nimic schimbînd, ca sã poatã înfãtisa si aceia, ca noi, neavînd a se rusina, cînd vorbesc despre credinta strãmoseascã.
 

SURSA: EPISTOLA ENCICLICàA BISERICII UNA, SFINTE, CATOLICE SI APOSTOLICE,
CÃTRE ORTODOCSII DE PRETUTINDENI în care cei patru patriarhi ai Rãsãritului dau, la anul 1848,  un rãspuns ferm enciclicei Cãtre Orientali a Papei Pius IX si afirmã fundamentele Ortodoxiei contra tuturor ereziilor (Tradusã de prof. univ. Teodor M. Popescu)

 
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0