19 Octombrie 18

Ce urmărește biserica ortodoxă prin participarea la dialogurile interconfesionale?

  • 31 Octombrie 17
  • Biserica Ortodoxa, Biserica lui Hristos
  • 0
    Dialogul cu diferite confesiuni creştine se realizează, mai întâi, pentru a mărturisi credința noastră ortodoxă şi modul de înțelegere apostolic şi patristic al Bisericii, contribuind prin aceasta la evidențierea valorilor eterne ale Ortodoxiei și la apropierea dintre creştini.În acelaşi timp, însă, relaţiile noastre cu ceilalţi creştini sunt inevitabile. Se ştie că Diaspora Ortodoxă în Occident nu poate evita relaţiile cu romano-catolicii şi cu protestanţii, care sunt majoritari în unele ţări occidentale. Fără îndoială, trebuie să mărturisim dreapta credinţă și în aceste spații, însă nu cu ură confesională, ci cu smerenie şi cu iubire creştină, pe care ni le recomandă Sfântul Apostol Pavel, când vorbeşte despre „credința lucrătoare prin iubire”. Așadar, mărturisirea dreptei credințe trebuie să se reflecte în dreapta vieţuire, care pentru ortodocși presupune şi efortul de a trăi în bune relații cu creștini de diferite etnii și confesiuni,astfel încât, împreună, să dăm o mărturie credibilă despre iubirea smerită a lui Hristos,într-o lume din ce în ce mai secularizată, mai îndepărtată de Dumnezeu și de Biserică. Aceasta este esenţa învăţăturii ce s-a desprins din lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, privind dialogurile interconfesionale. În acest sens, Biserica Ortodoxă consideră că, prin dialogul cu alți creștini, se face cunoscută învățătura autentică a Bisericii celei Una a lui Hristos, de care aceştia s-audespărțit, în timp, prin îndepărtare de la credinţa ortodoxă.
    Însă, refacerea unităţii tuturor creştinilor se realizează prin întoarcerea eterodocșilor la Biserica Ortodoxă, fără compromis teologic sau minimalism dogmatic din partea creștinilor ortodocși. Documentul explică limpede modul în care este înţeleasă această restaurare, şi anume „în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”, adică în Biserica Ortodoxă.
 
Extras din: Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-26 iunie 2016 
Editura Basilica București- 2017
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0