17 Iulie 19

Ce este sindromul postavort din punct de vedere medical?

  • 04 Septembrie 17
  • Despre familie
  • 0
    Este vorba de acelaşi sindrom şi aceleaşi simptome, dar medicina încearcă întotdeauna să explice afecţiunile, inclusiv pe cele sufl eteşti, doar din punct de vedere medical; din nefericire, termenul de sindrom postavort nu este recunoscut ca atare de către Medicină.
    Ce este un sindrom? Dicţionarul explicativ al limbii române defi neşte sindromul ca fi ind „totalitatea semnelor şi a simptomelor care apar împreună în cursul unei boli, dându-i nota caracteristică”.
    În acest context, putem defini sindromul postavort ca fi ind totalitatea simptomelor psihice apărute imediat sau la un anumit interval de timp după avort.
 

    Unde putem integra din punct de vedere medical acest sindrom? Medicina modernă a introdus în „Clasifi carea Internaţională a maladiilor”, revizia a 10-a (CIM 10), la capitolul „Tulburări nevrotice legate de factori de stress şi tulburări somatice” un subcapitol intitulat „Stare de stress post-traumatic” (PTSS) defi nit astfel: „această tulburare constituie un răspuns diferit sau prelungit la o situaţie sau la un eveniment stresant (de scurtă sau lungă durată), în mod excepţional, ameninţător sau catastrofal şi care ar provoca simptome evidente de disperare la cele mai multe persoane”.
    Stressul posttraumatic era defi nit înainte ca o „nevroză traumatică”. Termenul de traumatism a fost împrumutat din patologia chirurgicală pentru a sublinia prezenţa unui eveniment brutal şi violent (primele accidente pe calea ferată) ce irupea în viaţa psihică şi o bulversa. Evenimentul traumatizant poate fi  şi o agresiune, o tentativă de omor, un viol (…).
    Manualul de diagnostic CIM 10 clasifi că aceste tulburări în trei tipuri: reacţia acută la un factor de stress; starea de stress postt raumatică şi tulburarea de adaptare.
    Toţi autorii care au scris cărţi despre Sindromul postavort l-au introdus în a doua categorie, respectiv Starea de stress postt raumatic (PTSS).
    Simptomele tipice din Starea de stress postt raumatic descrise în CIM 10 cuprind: renaşterea repetată a evenimentului traumatic în amintiri invadante („fl ashbacks”), vise sau coşmaruri; ele survin într-un context durabil de „anestezie psihică” şi de slăbire emoţională, de detaşare în raport cu alţii, de insensibilitate la mediu, evitarea activităţilor sau a situaţiilor care ar putea redeştepta amintirea traumatismului. Simptomele se însoţesc şi de insomnie, anxietate, depresie sau ideea sinuciderii. Perioada care separă apariţia traumatismului de cel al tulburării poate varia de la câteva săptămâni la câteva luni. Evoluţia este fl uctuantă şi merge în cele mai multe cazuri spre vindecare. În unele cazuri, tulburarea poate prezenta o evoluţie cronică, să dureze numeroşi ani şi să antreneze o modificare durabilă a personalităţii”.
    În anii 1971, existau puţine voci care să vorbească despre problemele post-avort. Se acorda o atenţie mai mare urmărilor negative ale avortului din punct de vedere fi zic. În 1985, vătămarea fi zică a avortului, deşi reprezenta o problemă majoră, nu se mai bucura de o atenţie atât de mare din partea cercetătorilor; aceştia investigau atent consecinţele negative psihologice ale avortului. 

Extras din: dr. Christa Todea-Gross / Preot Prof. Dr. Ilie Moldovan
Îndrumarul medical şi creştin despre viaţă al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe  Pro-Vita din România / © Editura Renaşterea 2008
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe