19 Octombrie 18

Ce este ispita şi cine este ispititorul?

  • 25 Ianuarie 18
  • Intrebari
  • 0
    Ispita este bântuiala cea rea, care amăgeşte şi împinge pe credincios sub jugul diavolului409.
    Ispita nu este de la Dumnezeu, că Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni (Iacov 1, 13), ci, după cum zice Origen «dacă este un rău ca să te laşi ispitit (lucru pe care tocmai îl cerem să nu se întâmple), atunci cum să nu fie absurd să ne gândim că Bunul Dumnezeu, Care nu poate aduce roade rele, l-ar arunca pe cineva în cele rele?»410. Avem de luptat împotriva duhurilor răutăţilor din văzduh (Efes. 6, 12). Iar Sfântul Grigorie al Nissei numeşte ispititor pe diavolul411. Ispita este uneltirea celui necurat; el este cel ce atâtă în om pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii (I Ioan 2, 16). Cu aceste întreite bântuieli a cercat el să ispitească chiar pe Hristos (Matei 4, 1-11) şi cu ele a dus în ispită pe Eva în rai: «Frumos era la vedere şi bun la mâncare rodul ce m-a omorât»412. Diavolul se foloseşte de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământeşti, atunci când ne întinde momeala ispitei. Pescarul care vrea să prindă un anumit soi de peşte agaţă în cârligul undiţei o anumită gânganie, ce place îndeosebi bietului peşte. 
 

409 Fer. Augustin, op. cit., Cuvântarea LVII, 4, p. 254.
410 Origen, op. cit., XXIX, 11; trad. cit., p. 276.
411 Sf. Grigorie al Nissei, op. cit., p. 451.
412 Octoih, Fericirile, glas 7, Duminica.

Extras din: ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ CREŞTINĂ ORTODOXĂ       
Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  Şi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă Înalt Prea Sfinţitului IUSTINIAN Patriarhul României la anul 1952 de Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, retipărită în anul 1992 la Bucureşti, în anul 1993 la Cluj iar în anul 1996 la Iaşi.
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0